Finans

Kinneviks substansvärde ökar

Substansvärdet steg under första kvartalet med tio procent till 79,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 289 kronor per aktie.

Uppdaterad 2017-04-27
Publicerad 2017-04-27

Uppgången beror på en värdeökning på 7,3 miljarder kronor (12 procent) i de noterade portföljbolagen där Millicom och Tele2 ökade mest, med 4,1 miljarder kronor respektivce och 1,9 miljarder.

Zalando hade en preliminär omsättningstillväxt i första kvartalet på 22-24 procent och en preliminär EBIT-marginal på 1-3 procent.

"Under första kvartalet 2017 fortsatte Kinnevik att arbeta i enlighet med strategin. Vi förvärvade 3,5% i det digitala vårdbolaget livongo och fortsatte rationalisera vår portfölj för att fokusera våra resurser på färre bolag. Bland annat sålde vi hälften av vårt aktieägande i rocket internet, avyttrade Metro Sverige samt förband oss att stödja Black earth farmings försäljning av tillgångar", skriver Kinneviks ställföreträdande vd Joakim Andersson i en kommentar till rapporten.

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 8,00 kronor per aktie som ska godkännas av bolagsstämman den 8 maj 2017.

 

 

 

Platsannonser