"Kinesiska företag med globala ambitioner står inför en mycket annorlunda situation idag, på grund av högre skuldsättning, lägre inhemsk likviditet och kontroll av utgående kapitalflöden. Samtidigt är handelsrelationerna mellan USA och Kina fortsatt frostiga och flera länder har infört eller planerar att införa investeringsbegränsningar", säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm. Foto: (montage) Pixabay och Baker McKenzie
M&A

Kinesiska investeringar på rekordlåga nivåer

De utgående kinesiska M&A-affärerna minskade kraftigt årets fem första månader, till både Europa och Nordamerika.

Uppdaterad 2020-07-10
Publicerad 2020-07-10

I Sverige sjönk de kinesiska M&A-affärerna från 1,2 miljarder USD januari-maj 2019 till mindre än 10 miljoner USD totalt årets fem första månader. Transaktionerna var för första gången på ett decennium större till Kina än från Kina. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie och analysföretaget Rhodium Group.

De utgående kinesiska M&A-affärerna föll rejält från januari till maj i år. Det totala värdet på de utgående kinesiska M&A-affärerna sjönk med hela 93 procent i Europa årets första fem månader, jämfört med 2019, till endast 1,4 miljarder US-dollar, och med 89 procent i Nordamerika, till 700 miljoner dollar.

– Kinesiska företag med globala ambitioner står inför en mycket annorlunda situation idag, på grund av högre skuldsättning, lägre inhemsk likviditet och kontroll av utgående kapitalflöden. Samtidigt är handelsrelationerna mellan USA och Kina fortsatt frostiga och flera länder har infört eller planerar att införa investeringsbegränsningar, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

Många länder runtom i världen har infört eller skärpt sina regler för granskning av utländska investeringar, för att skydda nationella intressen och strategiska tillgångar under lågkonjunkturen orsakad av covid-19-pandemin, däribland Spanien, Frankrike och Australien. Även i Sverige pågår en utredning för att reglera oönskade utländska direktinvesteringar.

EU-kommissionen har också föreslagit nya regler för att utländska statliga subventioner inte ska underlätta för uppköp av företag i EU, eller att konkurrensen ska snedvridas när det gäller exempelvis investeringar eller prissättning.

 

De kinesiska företagens utgående M&A-affärer, mätt som kommunicerade transaktioner, har januari-maj minskat med 71 procent i volym och 88 procent sett till värde, jämfört med samma period 2019. Kinesiska företags utgående M&A-affärer uppgick till 6,5 miljarder USD de första fem månaderna 2020. Det kan jämföras med kommunicerade M&A-affärer till Kina, vilka uppgick till 9 miljarder USD samma period, och därmed var större än de kommunicerade utgående kinesiska M&A-affärerna för första gången på ett decennium. Främst europeiska och amerikanska multinationella företag har drivit den här trenden.

Europeiska och amerikanska företag har bland annat investerat i konsumentvaruföretag riktade till Kinas medelklass. Ett exempel under Q1 2020 är Pepsis förvärv av kinesiska Be & Cheery.
Vidare köper utländska företag aktier i sina egna joint ventures. Exempelvis Volkswagen har tagit kontroll över sitt joint venture med Anhui Jianghuai Automotive Group.
För det tredje har kinesiska företag mognat och blivit branschledande inom vissa områden; det har blivit attraktivt att även köpa teknik och industriella tillgångar i Kina.

– Kina har lättat på ett antal restriktioner för utländska köpare när det gäller att kunna förvärva kinesiska tillgångar. Den kinesiska marknadens storlek gör landet attraktivt för internationella företag som söker tillväxt genom förvärv, säger Anders Fast.

De sektorer som främst har attraherat kinesiska köpare utomlands är finansiella tjänster och företagstjänster, men också infrastruktur samt logistik.

Totalt sett var de kinesiska investeringarna i Sverige betydligt lägre 2019 jämfört med 2018, då Zhejiang Geely Holding Groups investering i AB Volvo drev upp det totala värdet på de kinesiska direktinvesteringarna.

– Även om transaktionerna från kinesiska företag har minskat i år så ser vi fortfarande stort intresse för framförallt teknikbolag, främst mindre investeringar. På lång sikt räknar vi också med att Norden kommer att vara attraktivt för kinesiska direktinvesteringar. Här finns många intressanta tillväxtföretag, inte minst inom tekniksektorn, säger Anders Fast.

Platsannonser

Logga in