" Effekterna av krisen kommer vi att kunna se i efterhand, men vi kan redan nu konstatera att det dramatiska fallet i aktiekurser har inneburit att nästan alla löpande aktieprogram på papperet inte är värda något," säger Erika Andersson, vd för Novare Pay Consulting. Foto: Stefan Lundaahl
Lön

Så mycket tjänar en börs-vd

Median för den totala ersättningen till en börs-vd var 6,3 miljoner kronor för helåret 2019. Det visar Novare Pay Consultings kartläggning av ersättningar till ledande befattningshavare på Stockholmsbörsen.

Uppdaterad 2020-06-08
Publicerad 2020-06-05

Konsultföretaget Novare Pay Consulting, som är samägt av Novare Human Capital och Söderberg & Partners, har för femte året kartlagt ersättningar till vd, ledande befattningshavare och styrelser på Stockholmsbörsen. 

Kartläggningen visar att ökningen under 2019 landade på 4,6 procent jämfört med 2018 för vd:ar som var anställda under båda åren. De fasta lönerna ökade med 4,4 procent. Ökningen är i linje med snittet under de senaste fem åren. Andel kvinnliga vd:ar är nästintill oförändrad från 2019 och uppgår nu till 10,4 procent, med viss spridning mellan börsens listor. 

– Diskussion om ersättningar till börsbolagens högsta beslutsfattare har aktualiserats nu under vårkanten i och med coronapandemin. Vi ser många bolag som har pausat årets lönerevision, gått tillbaka till 2019 års löneläge eller till och med sänkt löner och styrelsearvoden, säger Erika Andersson, vd för Novare Pay Consulting. 

– Effekterna av krisen kommer vi att kunna se i efterhand, men vi kan redan nu konstatera att det dramatiska fallet i aktiekurser har inneburit att nästan alla löpande aktieprogram på papperet inte är värda något. 

– Tyvärr kommer jämställdhetsfrågan ur fokus på grund av corona. Vi ser en långsam utveckling av andelen kvinnliga vd:ar på börsen. De har dessutom en ersättning som är 25 procent lägre jämfört med männen, vilket är anmärkningsvärt, säger Erika Andersson.

Summering av observationer: 

• Median för den totala ersättningen till vd var 6,3 miljoner kronor för helåret 2019 

• Baslönen ökade i median med 4,4 procent och totalersättningen med 4,6 procent för vd:ar anställda både 2018 och 2019 

• Ökningstakten i styrelsearvoden för både ordförande och ledamot i samma bolag var 0,0 procent

• Det skedde ett vd-byte i drygt 15 procent av bolagen under 2019, vilket är en fortsatt hög siffra ur ett historiskt perspektiv, men lägre än rekordåret 2017 (21 procent) 

• Andel kvinnliga vd:ar ökade svagt under 2019, och motsvarar i dag 10,4 procent av samtliga vd:ar på Stockholmsbörsen 

• En fokusstudie i rapporten visar att många bolag bara delvis har implementerat de nya reglerna gällande redovisning av ersättning för börsbolag från och med 2020 

• En studie av aktierelaterade incitamentsprogram som föreslagits till bolagstämman under coronapandemins framfart visar att det är vanligare med program utan egeninvestering från deltagaren jämfört med föregående år  

Platsannonser