Efter drygt fyra år som vd och koncernchef får Mikael Ericson nu lämna Intrum. Han ersätts av bolagets CFO Anders Engdahl (till höger.) Foto: Pressbilder
Efter drygt fyra år som vd och koncernchef får Mikael Ericson nu lämna Intrum. Han ersätts av bolagets CFO Anders Engdahl (till höger.) Foto: Pressbilder
Finans

Intrum avsätter vd:n – nuvarande CFO tar över

Mikael Ericson lämnar Intrum efter fyra år som vd och koncernchef. Styrelsen har samtidigt utsett Intrums nuvarande Chief Financial Officer Anders Engdahl till ny vd och koncernchef.

Uppdaterad 2020-10-20
Publicerad 2020-10-18

Anders Engdahl tillträder omgående. Med anledning av vd-bytet har styrelsen valt att offentliggöra det preliminära resultatet för det tredje kvartalet, vilket väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat. Det framgår av ett pressmeddelande.

– De senaste åren har präglats av en betydande tillväxt samtidigt som marknaden vi verkar i har gått igenom stora förändringar. Intrum blev genom sammanslagningen med Lindorff europeisk marknadsledare, samtidigt som bolaget har expanderat till nya marknader och ökat takten av portföljinvesteringar. Dessa insatser skapar en stark plattform för långsiktig hållbar avkastning. Styrelsen och bolagsledningen har under en tid även arbetat intensivt med ett förändringsprogram som kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen den 18 november, säger Per E. Larsson, styrelseordförande för Intrum i en skriftlig kommentar.

–När vi nu ska genomföra detta förändringsprogram, har vi identifierat behov av ett nytt ledarskap och styrelsen bedömer därför att det nu är rätt tid för Intrum att ta det steget. Under Mikael Ericsons ledning har Intrum lyckats etablera en marknadsledande position vilken ger bolaget alla förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra de förändringar som vi nu påbörjat. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Anders Engdahl, som är en erfaren ledare och integrerad del av bolaget, tar över rollen som den nya drivkraften i vår bolagsresa, fortsätter Per E. Larsson.

Per E. Larsson är även nytrillträdd som ordförande för Max Matthiesen.

Anders Engdahl har erfarenhet från flera ledande befattningar inom bolaget och utsågs till Chief Financial Officer för Intrum 2019. Anders Engdahl började på Lindorff 2014 som EVP Debt Purchasing och var Chief Investment Officer för Intrum mellan 2017-2019. Anders har erfarenhet inom investment banking och management consulting från globala organisationer som Goldman Sachs, Credit Suisse, McKinsey och Morgan Stanley. Vid Morgan Stanley hade han rollen som Managing Director och Head of Nordic Financial Institutions Investment Banking. Anders Engdahl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders Engdahl tillträder omgående. Som tillförordnad Chief Financial Officer har Michael Ladurner utsetts. Ladurner innehar idag rollen som strategichef.

Intrums preliminära resultat för det tredje kvartalet väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat, vilka går att finna på bolagets hemsida. Det preliminära justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår till 1 687 miljoner kronor, en ökning med 25 procent jämfört med det andra kvartalet. Intrums Cash EBITDA ökade till 3 142 miljoner kronor, jämfört med 2 709 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020, motsvarande en ökning med 16 procent. Nettoskulden minskade till 48,9 miljarder kronor, jämfört med 49,7 miljarder kronor i det andra kvartalet. Skuldsättningskvoten minskade till 4.2x jämfört med 4.4x i andra kvartalet. Tillgänglig likviditet vid utgången av det tredje kvartalet var 16,0 miljarder kronor.

Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar väntas uppgå till 1 093 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 9 procent jämfört med det andra kvartalet.

De preliminära intäkterna för segmentet Kredithanteringstjänster uppgick till cirka 1 647 miljoner kronor, 4 procent högre än det andra kvartalet, med en verksamhetsmarginal på 29 procent. 

Segmentet strategiska marknader (Grekland, Italien och Spanien) såg stark återhämtning under kvartalet, och det finansiella resultatet förbättrades signifikant jämfört med det andra kvartalet. Intäkterna om 1 738 miljoner kronor motsvarar en ökning med 37 procent i jämförelse med föregående period, med en verksamhetsmarginal på 30 procent. Den fortsatta aktivitetsåterhämtningen på de strategiska marknaderna stöds ytterligare av att försenade volymer från det andra kvartalet nu tas igen. Därtill har det effektiviseringsprogram som lanserades 2019 bidragit i betydande utsträckning.

Portföljinvesteringar levererade ett solitt resultat för kvartalet vilket stöds av stabila nivåer av inkasserade belopp motsvarande 117 procent av den covid-19-justerade prognosen, samt 102 procent av prognosen före covid-19. Inkasserade belopp sedan årsskiftet motsvarar 99 procent av prognosen före covid-19. Resultatet från joint ventures, vilket utgör en del av resultatet för portföljinvesteringar, var lägre jämfört med det andra kvartalet. Investeringsnivån för det tredje kvartalet uppgick till 837 miljoner kronor.

Rapporten för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 23 oktober

Platsannonser