Erik Lidén.
Erik Lidén har en gedigen utbildning: ekonomie doktor i finansiell ekonomi, civilekonom och maskiningenjör.
Karriärporträtt

Aktiestjärna i upplösning

Erik Lidén satte starkt avtryck på fondmarknaden under sina tio år med det snart avvecklade fondbolaget Insiderfonder. I Realtids karriärintervju berättar grundaren om jakten på sanningen som ledde till affärsidén. 

Publicerad 2019-01-27

Erik Lidén kände sig åksjuk. Inte bara av det vanliga skälet. Mikrofilmens effekt på balanssinnet hade han sedan länge lärt sig att hantera; så länge han tog tjugo minuters paus varje arbetstimme klarade han sig hyfsat.  

Den här gången berodde det istället på insikten om att allt jobb han hade lagt ner i handelshögskolans arkiv i Göteborg de tre föregående månaderna gått om intet. Han hade bläddrat igenom samtliga aktietips som publicerats i svenska tidningar under en tioårsperiod i syfte att ta reda på hur bra de egentligen var, men funnit tveksamheter i den data han samlat in. 

Så det var bara att sätta sig framför mikrofilmen och göra om allt igen – och repetera tre månader av åksjuka. 

För sådana osäkerheter är oacceptabla för en person som ämnar ta reda på sanningen. 

Tror starkt på East Capital

17 år senare befinner sig Erik Lidén i ett omvälvande skede. Hans fondbolag Insiderfonder, som delvis kom till efter insikterna i handelshögskolans arkiv, håller på att upplösas till följd av de nya kraven i Pensionsmyndighetens fondtorg. Han bor normalt i Kungsbacka utanför Göteborg men denna klarblåa januaridag befinner han sig i Stockholm för att möta East Capital – kapitalförvaltaren som är i fart med att köpa hans bolags fem fonder.  

– Vi ska prata om praktiska aspekter av affären, berättar han utan att gå in på detaljer, sittandes i en hotellobby invid en oljemålning föreställandes den populära norska vandringsleden Besseggen. 

– Men vi är väldigt nöjda. Vi tror starkt på East Capital som förvaltare. 

Själva idén med Insiderfonder är att dammsuga samtliga insynsaffärer som sker på världens aktiemarknader och placera pengar baserat på händelserna. Men modellen är inte en del av dealen. 

– Vi säljer fonderna som kommer att fusioneras med en tillväxtorienterad global aktiefond som är väl balanserad och vi tror är bra för våra andelsägare. I den här situationen har vi gjort allt för att tillvarata andelsägarnas intressen. Det var också anledningen till att vi gick ut med affären i media. Vi har tagit så mycket ansvar som möjligt givet myndigheternas regelförändringar.

"Har lärt mig att jobba hårt"

För Erik Lidén tror på hederlighet. Det har han alltid gjort. Alltsedan hans snickare till far bedrev sin byggfirma i Hjälm utanför Kungsbacka helt utan marknadsföring – och istället förlitade sig helt på devisen att ’nöjda kunder är bästa reklamen’.  

– Eftersom han alltid gjorde rätt blev han också väldigt uppskattad. Båda mina föräldrar är praktiskt lagda, kloka och utan krusiduller. Men inte minst har de lärt mig att arbeta hårt, vara noggrann och sanningsenlig.  

Lidén jobbade extra i byggfirman, och han var inte helt främmande till en karriär med snickarbältet runt midjan. ’Kul att du känner så’ sa hans pappa ’men jag tycker du borde göra något annat’. 

Han var heller inte främmande för värnplikten. Men även där gick han bet. 

– På mönstringen såg de att jag hade sökt till maskiningenjörsutbildningen på Chalmers. ’Jag ska vara ärlig’, sa inskrivningshandläggaren, ’allt sammantaget tror jag du skulle kunna bli gruppbefäl på en jägarbataljon, men det vore 18 bortkastade månader. Din framtid finns på högskolan’. Det kändes helt sjukt. Men då fick det väl bli så. 

Sanningen om insiders

I början av 2000-talet, efter att ha fyllt ryggsäcken med studier i såväl teknik som ekonomi och därtill tragglat sig igenom en forskarutbildning, hade Lidén fattat tycke för den akademiska världen. 2005 disputerade han med en avhandling som kartlade utfallet av svenska tidningars aktietips. Efter avhandlingen uppmärksammade hans studenter honom på att; ’det sägs att insiders vet vad de gör, men hur bra lyckas dem egentligen?’ Så han ögnade igenom forskningen som gjorts på området – och insåg att den var knapp. 

Så var hans nya målbild född: han ville ta reda på sanningen om insiders.

– Tillsammans med doktoranden Markus Rosenberg – som är den tekniska ’wizkiden’ – tog vi fram ett verktyg som kunde samla in gigantiska datamängder. Redan en bit in i arbetet hade vi samlat in över 100 000 transaktioner. 

Världsunikt

Sammantaget hade de förmågan att tala om vad den totala insiderportföljen var värd varje dag. Och det var världsunikt. När studien var färdig kunde de dessutom konstatera att insiders avkastning – till skillnad från tidningarnas aktietips – var fyra gånger högre än index. De satt på ’en guldgruva’ forskningsmässigt. Men också kommersiellt. Kanske hade de kommit så nära ’sanningen’ man kan komma, vad gäller börshandel. 

– Det är en produkt där du tar rygg på sakkunskapen i företaget. För en vd som köper aktier i sitt eget bolag, gör det förmodligen för att de tror på bolaget. 

De byggde fondbolaget Insiderfonder med hjälp av en handfull investerare, varav en dessutom återfanns på plats fem över de svenskar som gjort flest insynsaffärer historiskt; Sten K. Johnson. Lidén fick vid tiden för affären återberättat av den numera bortgångne industrimannen att när han mot förmodan gör en dålig affär, får han som minst de investerade pengarna tillbaka. Men investeringen i Insiderfonder gick sämre (om man bortser från de pengar han placerade i deras fonder). Bolaget tvingades som bekant i slutändan sälja av samtliga fonder. 

Ett ganska tragikomiskt öde för ett fondbolag som bärs på idén om insiders förmåga till goda investeringar.

Försäljningen berodde enligt Lidén på de många hinder som uppenbarade sig längs vägen. 

– När vi sökte fondbolagstillstånd 2008 var det enklare att överleva som fondbolag. Men redan den hösten kom nya krav vilket gjorde att tillståndsprocessen drog ut på tiden. Nästa år kom krav på att all information till kunder ska standardiseras och lite senare kom kraven på automatiserade säkerhetskontroller för att motverka penningtvätt. 

Oändlig kravspecifikation

Listan är så lång att Erik Lidén – som också varit en röst i fonddebatten i Dagens Industris spalter – nästan blir andfådd. Och den fortsätter. Som en oändlig kravspecifikation som gjort det svårt för just mindre aktörer att bedriva fondbolag, eftersom många är anpassade till de stora bankerna och fondbolagen. Men Insiderfonder stretade på. Tills dödsstöten kom 2017, i och med kraven på 500 miljoner kronor i investerat kapital per fond från sparare utanför Pensionsmyndighetens fondtorg. 

– Men det känns inte som ett misslyckande. Här har vi gått från idén till färdig produkt, där tre av våra fem fonder haft fem stjärnor i Morningstar. Vi är jävligt stolta över det vi har åstadkommit. 

Vad som nu händer med Lidén – och hans fru, som ju är vd i bolaget – är ännu oklart. Han berättar att Insiderfondens modell kommer att finnas kvar, kanske som en produkt att sälja eller leasa till större internationella banker.

– Jag drivs av fakta och sanningssägande. Men också av att tänka nytt och utveckla. När jag blev åksjuk i Handelshögskolans källare, i jakten på sanningen, blev jag också jävligt noggrann. Där blev det tydligt för mig att resultaten i en empirisk studie är avgörande för att du ska kunna argumentera för något. Så oavsett om jag går in i ett nytt projekt, får en ledande befattning i en större utmaning eller börjar jobba som en mellanhand mellan fondbolag och media – så kommer jag alltid bära med mig den lärdomen. 


Mårten Färlin

Om Erik Lidén

Ålder: 44 år.

Utbildning: Ekonomie doktor i finansiell ekonomi, civilekonom och maskiningenjör.

Karriär:  Senior forskare på Handelshögskolan i Göteborg, 2005-2008. Vd/grundare av Insiderfonder, 2008-2017. Ansvarig förvaltare på Insiderfonder, 2009-2019.

Inkomst/lön: C:a 600 tkr.

Bor: Kungsbacka.

Familj: Fru och två barn.

Drivkraft: Faktadriven och sanningssägare.

Förebild: Petter Stordalen.

Karriärtips: ’Jobba med det du tycker är kul – de som gör det är lyckligare och tenderar att bli rätt bra på det också.’

Platsannonser