Riskkapital

Karo Pharmas ordförande avled i helgen

Hastigt och oväntat, men av naturliga orsaker. På söndagseftermiddagen meddelade Karo Pharma att Anders Lönner avlidit. Han var mitt uppe i en stor affär med EQT.

Uppdaterad 2018-12-03
Publicerad 2018-12-03

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked”, säger en samlad styrelse i Karo Pharma. ”Anders Lönner har mycket hastigt och oväntat lämnat oss. Våra tankar går till Anders familj och närmaste.”

Det skrev Karo Pharma i ett pressmeddelande på söndagseftermiddagen. 

Anders Lönner tillträdde som Arbetande Styrelseordförande i Karo Pharma 2014. Företaget har sedan dess haft stark lönsam tillväxt. Anders har med sin långa och gedigna kunskap påverkat svensk läkemedelsindustri på ett extraordinärt sätt, vilket framgår av alla hedersomnämnanden han fått genom åren.

Han började sin karriär på Astra Pharmaceuticals, VD för Astra Läkemedel, för att därefter vara VD på Meda under många år. Under Anders ledarskap utvecklades Meda exceptionellt väl genom den affärsmodell som Anders implementerade. Meda förvandlades från ett agenturföretag till ett betydande internationellt läkemedelsföretag.

Anders har som Arbetande Styrelseordförande i Karo Pharma svarat för en framgångsrik transformering av ett olönsamt forskningsbolag till ett lönsamt läkemedelsbolag. Anders integritet, omdöme, inlevelseförmåga och kreativitet har gjort honom till en synnerligen framgångsrik affärsman och entreprenör inom läkemedelsbranschen.

Anders Lönner utnämndes till Medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Motiveringen var; ”Anders Lönner har under många år visat ett starkt engagemang för Karolinska Institutet, särskilt inom området klinisk behandlingsforskning.”

Styrelseledamoten Håkan Åström tillträder nu som tillförordnad Styrelseordförande.

Dagens Industri berättar om Håkan Åström att han är ett år yngre än Lönner och även han har nestorstatus i branschen. Åström har känt Lönner sedan 1972 då de båda arbetade på läkemedelsbolaget Astra.

"Anders är en fantastisk person, jag saknar honom djupt. Han hade en fantastisk förmåga att se strategiska möjligheter, och modet att också genomföra det precis som han såg det", säger Åström tills Dagens Industri och berättar att styrelsen nåddes av beskedet om dödsfallet på lördagen.

Anders Lönner avled i Sverige och av naturliga orsaker, även om den exakta dödsorsaken ännu är okänd för styrelsen.

Platsannonser