Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Erik Penser Bank, har haft övervikt i aktier sedan årsskiftet. Foto: Erik Penser Bank
Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Erik Penser Bank, har haft övervikt i aktier sedan årsskiftet. Foto: Erik Penser Bank
Bank

Jonas Thulin:”Metodiken ger överavkastning”

Erik Penser Bank har byggt upp en metodik som givit bättre avkastning än konkurrenterna, säger kapitalförvaltningschefen Jonas Thulin.

Uppdaterad 2019-09-16
Publicerad 2019-09-16

Erik Penser Bank, EPB, har till stora delar ett nytt tillvägagångssätt när det gäller kapitalförvaltning sedan hösten 2017 då Jonas Thulin började jobba på banken. Hans uppdrag var att bygga en stark och konkurrenskraftig produkt.  

Kapitalförvaltarna på EPB har sedan början av året haft maximal övervikt i aktier från att i slutet av förra året varit underviktade i aktier. Hittills i år har man, enligt Thulin, haft runt 3 procents överavkastning jämfört med snittet hos konkurrenterna.

– Den överavkastningen är svår att nå om man inte lägger det här pusslet som vi gör, säger Jonas Thulin. 

Vad innebär er metodik?

– Det första steget är makro, det är viktigt för oss att försöka få det rätt. Vi tittar på ungefär 6 000 dataserier i 1 200 modeller varje vecka, för att försöka förstå vad som kommer hända sex månader framåt.

Det andra momentet är stresstest med huvudsyftet att se om det finns bättre placeringsalternativ, säger Jonas Thulin:

– Steg två är att vi stresstestar alla portföljer för att se att de ligger rätt givet makrot. Om någon position skaver så kommer steg tre när vi screenar av 4 000 placeringsalternativ för att försöka hitta bättre alternativ än kundens portfölj idag. 

Vad har ni för makrosyn?

– Vår vy det här året har varit att det kommer en återhämtningsfas som leds av USA och Asien och emerging markets. Det var en väldigt unik vy i januari att vi skulle få en studs i olika aktivitetsdata runt sommaren, nu har det hänt. Börsen har inte stressat upp sig för handelskrig och annat utan sett igenom det och tittat på underliggande makro. 

Det som driver den globala ekonomiska återhämtningen är USA och Kina, trots allt prat om handelskriget, och det är troligtvis de börserna som kommer få bäst utveckling, resonerade Thulins grupp runt årsskiftet. På motsvarande sätt har det varit svårt att från ett makroperspektiv motivera till att äga aktier i eurozonen med en inbromsande konjunktur, säger Thulin. 

När det är oro på börsen säger Thulin att han tycker det är en styrka att falla tillbaka på metodiken för att kunna fatta mer välgrundade placeringsbeslut. 

Kapitalförvaltningen har åtta anställda, varav hälften är matematiker, så kallade kvantanalytiker som jobbar med ekonometriska (statistiska) modeller, tre förvaltare och en som jobbar med risker och utförande av transaktioner. 

– Vi har tagit in studenter som fortfarande går på högskola så vi får in den senaste matematiken och trenden att utveckla AI (artificiell intelligens) och beräkna risk i portföljerna och försöker starta ett forskningsprojekt med KTH kring det. 

– Vi har valt att gå all in på Mifid 2, låt oss härleda varenda position och bevisa för kunden att det här är det bästa tänkbara för dig i den här situationen, med den här riskviljan och den är avkastningsförväntan. 

Han säger att dels fyller det syftet med regelefterlevnad men det är också ett sätt att stå ut i konkurrensen. Det är inte ovanligt att Jonas Thulin och hans grupp får ge en “second opinion” till potentiella kunder som har sina pengar hos konkurrenter om en viss portfölj eller placering är den optimala. 

– Vi gräver hela tiden i de här grejerna för att se till att vi är snabbare än våra större konkurrenter. Vårt sätt att konkurrera är att ligga i framkant med de här sakerna. 

En del av förvaltningsstrategin är att gå in på detaljnivå inom exempelvis teknikbolag där det kan handla om att välja smala områden som robotisering och automatisering, uppger Jonas Thulin.

En annan fördel säger han är att banken inte har ett stort eget fondutbud utan att kapitalförvaltarna mer fritt kan välja bland många alternativ. 

Platsannonser