Ekobrott

Jisander döms till fängelse av hovrätten

Thomas Jisander döms även i Svea hovrätt för försök till grovt bedrägeri.

Uppdaterad 2019-06-05
Publicerad 2019-06-05

Thomas Jisander, som nu bytt namn till Thomas Johansson, dömdes i tingsrätten för bland annat försök till grovt bedrägeri mot norska Eksportkreditt. Han döms nu även av hovrätten för bland annat försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott till fängelse sammanlagt fyra år och nio månader. 

Hovrätten ändrar endast tingsrättens dom i skuldfrågan beträffande åtalet för grovt bokföringsbrott då hovrätten ogillar åtalet avseende räkenskapsåret 2016 och dömer Thomas Jisander för grovt bokföringsbrott i ett fall (räkenskapsåret 2015), begånget under tiden den 23 april 2015 – den 30 juni 2016.

Thomas Jisander tvingas även betala 49 000 kronor senast två månader efter det att hovrättens dom har fått laga kraft. Kvarstaden sänktes därmed från tingsrättens 55 000 kronor.

Bedrägeriet rörde en ambition från Thomas Jisander att utveckla en internetbank och sökte lån med, enligt åklagaren, osanna uppgifter om källkoden och dess värde. Thomas Jisanders försvarare menade dock att ”utredningen visar tydligt att källkoden har existerat”.

Thomas Jisander överklagade tingsrättens dom som innebar ett fängelsestraff om fyra år, en kvarstad på 55 000 kronor samt ett näringsförbud på åtta år. Han yrkade, genom advokaterna Tavi Tuula och David Bardavid, att hovrätten skulle ändra tingsrättens dom och ogilla åtalet och i andra fall att hovrätten ska bestämma en lindrigare påföljd.

Tillsammans med en medåtalad har Thomas Jisander, genom sitt bolag hemmahörande i Göteborg, ansökt om ett lån på 120 miljoner svenska kronor av norska Eksportkreditt. Enligt åtalet ska Thomas Jisander och den medåtalade mannen i låneansökan ha lämnat osanna uppgifter om en bokförd tillgång i form av en källkod till ett värde av 22 miljoner kronor –  trots att den inte existerade, och därmed försökt vilseleda det norska bolaget. Skälet man ska ha uppgett är att lånet skulle användas för att utveckla en bank på internet, en bank som inte existerade, enligt vice chefsåklagare Henric Fagher.

"Hovrätten har kommit fram till att männen tillsammans tog fram en stor mängd vilseledande handlingar som skulle ge intrycket av att Eksportkreditts lånevillkor var uppfyllda. Ett exempel på det är att männen felaktigt påstod att det svenska bolaget (Q5 Management & Administration AB reds anm.) hade förvärvat en värdefull tillgång i form av grundläggande programvara (så kallad källkod) till en digital bank. Enligt bolagets bokföring var källkoden värd 22 miljoner kronor. Det är bevisat att någon sådan tillgång inte existerade", skriver hovrätten i ett pressmeddelande. 

Av domen framgår även att Thomas Jisander har manipulerat revisorns uttlåtande inför kontakten med Eksportkreditt genom att lägga till Deloittes logga för att förstärka intrycket av kreditvärdigheten hos det svenska Q5-bolaget.

En central fråga i målet var om Thomas Jisander och hans medåtalades bolag Q5-bolaget hade förvärvat denna värdefulla källkod eller ej.

Den medåtalade mannen döms av hovrätten för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott till fängelse tre år och sex månader. Hovrätten ändrar även tingsrättens dom för honom rörande åtalet om grovt bokföringsbrott och dömer honom för grovt bokföringsbrott i två fall, begångna under tiden den 23 april 2015 – den 3 juni 2017 

Hovrätten fastställer tingsrättens beslut om åtta års näringsförbud för båda männen. De ska båda vara häktade till dess fängelsestraffen börjar avtjänas.

I utredningen finns även en tredje misstänkt som ännu inte dömts för brott.

Texten uppdateras.

Platsannonser