Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg.
Riskkapital

"Jag vill göra världen till en bättre plats"

UPPDATERAD: En av EQT:s grundare, Jan Ståhlberg, sätter upp en ny fond tillsammans med Nordea. – Genom inrättandet av Trill Impact vill jag göra investeringar som gör världen till en bättre plats, säger Jan Ståhlberg 

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2019-03-11
Publicerad 2019-03-08

Till skillnad från en traditionell private equity-fond kommer den nya fonden endast att köpa företag som uppfyller FN:s hållbara utvecklingsmål, som syftar till att avsluta fattigdomen senast 2030. Själva definitionen av "impact investing" är att investera i sådant ger positiva effekter utöver finansiell avkastning. Fonden kommer därför att undvika till exempel bettingsektorn.

Fondens fokus kommer att vara bred, bland annat hälso- och sjukvård, energieffektivitet, avfallshantering och jordbruk. Investeringar som inte bidrar till att förbättra människors liv eller miljön kommerort att väljas bort.

Fonden kommer att ha en tioårig investeringsperiod och kommer att inriktas på 20 procent intern avkastning.

Ståhlbergs omfattande kompetens inom private equity kombineras med Nordea Asset Managements ledande ställning inom ESG-analys (miljö, social och affärsetik).

- Vi får en unik möjlighet att införliva ESG-faktorer i private equity-investeringar. Med detta kan vi bidra till hållbar utveckling, säger Nils Bolmstrand, chef för Nordea Asset Management.

Enligt Nils Bolmstrand har Nordea Asset Managements befintliga kundbas visat stort intresse för investeringar i hållbara private equity-projekt.

– Hållbarhet och ESG är megatrends som har kommit att stanna. Vi ser det som en möjlighet att vara en del av denna utveckling. Vi ser fram emot att hjälpa kunderna att utnyttja dessa möjligheter, säger Nils Bolmstrand.

– Genom inrättandet av Trill Impact vill jag göra investeringar som gör världen till en bättre plats. Jag är övertygad om att sådana investeringar är möjliga. Nordea kan bidra med hållbarhetsanalyser i världsklass, och det är en ära att få dem som en värdefull partner på denna resa, säger Jan Ståhlberg i en skriftlig kommentar.

Investeringsfilosofin för det nya joint venture-företaget är att investera i företag med en affärsmodell som kommer att hjälpa oss att uppnå FN: s hållbarhetsmål och att mäta den positiva ESG-effekten både på specifika investeringar och hela investeringsportföljen.

Fler investerare än Nordea är på gång och fonden väntas få in mycket mer kapital än vad banken bidrar med, enligt tidningen. Vilken del av Nordea som gör investeringen framgår inte av artikeln. Nordea har inte velat kommentera uppgifterna, skriver den brittiska tidningen.

Lanseringen speglar växande efterfrågan från institutionella investerare för projekt som fokuserar på investeringar i företag som hjälper till att lösa sociala eller miljömässiga frågor.

Jan Ståhlberg lämnade EQT förra åreet efter 24 år i bolaget. Under sina på EQT hann han vara med om 150 bolagsaffärer för 40 miljarder euro. Under hans ledarskap växte EQT från en lokal buyout-grupp till en av Europas största private equity-investerare med cirka 50 miljarder euro i förvaltat kapital.

Jan Ståhlberg är fortfarande med som rådgivare i en del EQT-projekt, något han kanske måste släppa nu för att undvika intressekonflikter.

 

Platsannonser