I fredagspanelen: Magdalena Hartman (NGM), Johan Lindén (ABG Sundal Collier), Johan Flintull (Carnegie) och Carl Montalvo (SEB). Foto (montage): Respektive företag.
I fredagspanelen: Magdalena Hartman (NGM), Johan Lindén (ABG Sundal Collier), Johan Flintull (Carnegie) och Carl Montalvo (SEB). Foto (montage): Respektive företag.
Panel

"Jag förväntar mig ökad aktivitet jämfört med 2019"

Noteringsåret 2019 var en ljummen historia för branschen. Hur ser det ut inför 2020? Vilket är det bästa alernativet för finansiering? Veckans panel svarar och ger också klara utsikter kring vilka branscher som kommer se flest noteringar under 2020. 

Uppdaterad 2020-01-10
Publicerad 2020-01-10

Fjolårets flaggskeppsnoteringar EQT och Traton fick kompensera för en annars ljummen noteringsmarknad 2019. Faktorer som lågräntemiljön, politisk oro och pengastinn riskkapitalbransch ledde till att allt fler bolag sökte finansiering utanför börsen. Veckans panel diskuterar för- och nackdelar med noteringar samt vilka branscher som driver på i utvecklingen.

Börsen är överlag ofta det bästa sättet för finansiering. 

Magdalena Hartman, vd NGM, Nordic Growth Market:

Noteringsåret för 2019 blev ganska svagt. Hur ser utsikterna ut för 2020?
– Vår pipeline är starkare än förra året och vi ser framför oss att vi kommer att notera fler bolag under 2020. Osäkerheten kring handelskonflikten mellan USA och Kina, brexit och andra geopolitiska oroligheter har påverkat noteringsklimatet även om börsen har gått starkt. Vi har under senare delen av hösten sett mer positiva signaler och har även stärkt vårt erbjudande vilket vi tror kommer att bidra till att fler bolag kommer att välja NGM som sin börspartner för tillväxt. Förra decenniets börsbolag i Sverige med bäst tillväxt blev NGM-noterade Fortnox med en utveckling på 6 000 procent. För bra bolag finns det alltid förutsättningar för tillväxt på börsen oavsett marknadsklimat.

Vilka branscher förväntar du dig kommer vara mest aktiva?
– Aktiviteten kommer troligtvis att vara bred och omfatta en mängd olika sektorer. De tech-relaterade sektorerna, exempelvis fintech, biotech och gaming, fortsätter att utvecklas starkt i Norden och har en lång historik av att använda börsen för tillväxt.

Vilka råd ger du företag som söker finansiering just nu – börsen eller inte börsen?
– Jag tror att börsen överlag ofta är det bästa sättet för finansiering då vi kan erbjuda mer exponering och en bredare krets av investerare samt tillföra en transparent och tillförlitlig prissättning. Det är även en kvalitetsstämpel för bolaget att vara noterat och ett naturligt steg i bolagens livscykel. 

Hela organisationen arbetar för närvarande för högtryck.

Johan Lindén, Head of Investment Banking, ABG Sundal Collier:

Noteringsåret för 2019 blev ganska svagt. Hur ser utsikterna ut för 2020?
– 2019 såg vi en tydlig ökning från det föregående året i termer av emissionsvolymer, men man kan fortfarande urskilja en något avsvalnande trend om man ser till topparna från 2015–2016. Trenden är global och Sverige har stått emot relativt väl. De underliggande faktorerna till det fallande antalet noteringar har framför allt varit tillgängligheten av alternativa finansieringskällor i lågräntemiljön och välfinansierade riskkapitalbolag som förvärvar noteringskandidater. I tillägg har noteringsfönstrena under 2019 i viss utsträckning störts av kortsiktig turbulens både på aktiemarknaden och det politiska planet.

– ABG Sundal Collier är mycket positiva till noteringsåret 2020. De investerare som deltog i de mer högprofilerade börsintroduktionerna under andra halvåret 2019 har fått väldigt god avkastning, vilket ökar aptiten för ytterligare transaktioner. Det har i sin tur resulterat i att fler bolag överväger ett inträde på kapitalmarknaden. I kombination med vår kraftigt ökande marknadsandel innebär det att hela organisationen för närvarande arbetar för högtryck. Vi noterar att många av våra konkurrenter på nordisk och europeisk basis reducerar sina team, vi anställer gärna fler medarbetare för att hantera förfrågningarna från alla de spännande bolagen som vill arbeta med oss.

Vilka branscher förväntar du dig kommer vara mest aktiva? 
– Fastigheter var glödhett under 2019, aktier i hela sektorn gick starkt och de börsintroduktioner som ägde rum rusade i öppningen och fortsatte sen bara att stiga. Tillförseln av kvalitativa bolag fortsätter och vi ser fortsatt starkt intresse från investerare för den här typen av tillgångar. Miljömedvetenhet är i fortsatt stark uppåttrend i samhället. Även investerarkollektivet lägger ett allt större fokus på hållbarhet och många institutioner har det som ett viktigt kriterium i sina investeringsbeslut. Vi träffar många potentiella kandidater i denna sektor, det handlar om allt från startups med innovativa idéer och affärsmodeller inom miljöteknik, till stora lönsamma spelare inom förnyelsebar energi.

– Sverige är en aktör att räkna med när det kommer till industri, hälsovård och tech. Detta är sektorer som vi är mycket aktiva inom och där vi ser många spännande bolag som arbetar för att noteras inom de närmsta 12 månaderna.

Vilka råd ger du företag som söker finansiering just nu – börsen eller inte börsen?
– Alla företag är unika och det beror helt och hållet på de behov som råder och de långsiktiga strategiska ambitionerna. Generellt kan vi säga att tillgången på kapital är mycket stor och förutsättningarna för båda alternativen är goda.

Vi ser allt fler bolag inom cleantech-sektorn som söker sig till Stockholmsbörsen.

Johan Flintull, Head of Equity Capital Markets Sweden, Carnegie:

Noteringsåret för 2019 blev ganska svagt. Hur ser utsikterna ut för 2020?
– Carnegie ser positivt på IPO-marknaden 2020. Det finns ett fortsatt stort intresse från både entreprenörer och private equity-aktörer att börsnotera sina bolag. Samtidigt är både svenska och internationella institutioner villiga att tidigt träffa och utvärdera nya potentiella börsbolag. Sverige har ett av Europas bäst fungerade ekosystem för börsnoteringar av små- och medelstora bolag. De svenska institutionernas positiva inställning till börsnoteringar, till exempel genom ankarinvesteringar, har varit en nyckelfaktor för att uppnå denna fungerande marknad. Avkastningen för börsnoteringar har dessutom varit god, på både kort och lång sikt. Av de större börsnoteringarna under 2019, har de flesta haft en bättre kursutveckling jämfört med relevanta börsindex.

Vilka branscher förväntar du dig kommer vara mest aktiva? 
– Carnegie förväntar sig att det kommer ske noteringar i en rad olika sektorer under 2020 såsom till exempel fastigheter, tech, gaming och hälsovård. Noterbart är att vi ser allt fler bolag inom cleantech-sektorn som söker sig till Stockholmsbörsen.

Vilka råd ger du företag som söker finansiering just nu – börsen eller inte börsen?
– Det beror helt på det specifika företagets behov. För vissa företag passar det bättre att finansiera sig i privat miljö och för vissa företag är börsen ett bättre alternativ. Generellt sett kräver investerare i privat miljö högre avkastning på investerat kapital men är därmed också villiga att investera i företag som är tidigare på sin tillväxtresa. För de företag som är redo för en notering är Stockholmsbörsen en utmärkt plats att fortsätta växa. Stockholmsbörsen är för de allra flesta svenska företagen en djupare finansieringskälla än den privata marknaden. Både institutionella och privata investerare är tydligt villiga att supportera noterade företag med aktiekapital för både organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Förutsättningarna för att ta in eget kapital utanför börsen har nog aldrig varit bättre än nu.

Carl Montalvo, Managing Director, Head of Corporate Finance Sweden, SEB:

Noteringsåret för 2019 blev ganska svagt. Hur ser utsikterna ut för 2020?
– Antalet noteringar 2019 var färre än tidigare år men det mycket glädjande att två av de största noteringarna på mycket länge genomfördes framgångsrikt – EQT och Traton. För 2020 är utsikterna bra och jag förväntar mig en ökad aktivitet jämfört med 2019. Drivkrafter bakom detta är fortsatt attraktiv värdering på börsen och inte minst att vi ser att fler bolag – i många fall ägda av private equity – kommer att vara redo att söka sig till börsen.

Vilka branscher förväntar du dig kommer vara mest aktiva?
– Då många av de större bolag som söker sig till börsen i dag ägs av private equity kommer vi att se bolag med starka marknadspositioner och kassaflöden men från olika branscher. Från investerarnas perspektiv är bolag som är mindre känsliga för konjunkturutvecklingen – och gärna geopolitisk oro – särskilt intressanta. Exempel är bolag inom health care-sektorn eller snabbväxande teknikföretag. 

Vilka råd ger du företag som söker finansiering just nu – börsen eller inte börsen?
– Det intressanta för bolag som söker eget kapital-finansiering är att både alternativen att gå till börsen eller att ta in kapital utanför börsen är i högsta grad tillgängliga. Förutsättningarna för att ta in eget kapital utanför börsen har nog aldrig varit bättre än nu. Rådet till kunder blir därmed inte generellt utan specifikt för den enskilda kunden beroende bland annat på omfattning på kapitalbehovet, värdet av att ha tillgång till kapitalmarknaderna som en börsnotering innebär och om bolaget är redo för att vara börsnoterat eller om en private placement är ett bra första steg inför en börsnotering inom ett par år.

Platsannonser