Sean George är inte bara oroad för coronaspridningen i USA – han tror också på hårdare reglering av svenska likviditetsfonder. Foto: Olof Ehrs.
Sean George är inte bara oroad för coronaspridningen i USA – han tror också på hårdare reglering av svenska likviditetsfonder. Foto: Olof Ehrs.
Konjunktur

”Jag förväntar mig helikopterpengar till folket”

Fondförvaltaren och marknadsoraklet Sean George tror att helikopterpengar är det enda som kan stoppa världen från en djupare depression.

Uppdaterad 2020-04-01
Publicerad 2020-03-31

Det är turbulenta tider och få har förutsett situationen. Sean George, hedgefondförvaltare och investeringschef på Strukturinvest Fondkommission, har ändå pekat på ett antal svagheter i ekonomin som faktiskt har visat sig stämma. 

– Den här inbromsningen är historisk. Det är ett brant stup trots att centralbankerna har använt i stort sett alla redskap i sina verktygslådor, säger Sean George.

Vad återstår att göra?
– Jag förväntar mig helikopterpengar till folket och framför allt till bolag. Det är det enda som jag tror kan stoppa något som liknar en större depression. Sverige har skyddsnät men om folk inte får ut sina lönecheckar i USA klarar de inte sina räkningar.  Trots att det har kommit stora åtgärdsprogram kräver situationen mycket mer.

Sean George säger att det är för tidigt att tala om botten i data. Marknaden behöver mer information om hur illa coronaspridningen är i USA.

– Allas ögon är riktade mot USA och jag tror tyvärr inte att de hanterar det särskilt bra. Den amerikanska konjunkturen är superviktig för världsekonomin och nu är konsumenterna där inlåsta.

Redan i september varnade Sean George för en nära förestående lågkonjunktur, i en debattartikel på Realtid. Han skrev: "Flera nyckeltal visar att Sverige är illa rustat för en kommande lågkonjunktur. Sverige behöver vakna och agera nu."

– Regeringens och min syn på konjunkturen var väldigt olika då. Men eftersom Sverige redan före coronakrisen var på väg in i en lågkonjunktur innebär det att man var dåligt förberedd när epidemin bröt ut. 

I oktober varnade sedan Sean George för att att andelen illikvida tillgångar i många fonder är för hög och att det kan leda till att de tvingas stänga för uttag. Precis detta har nu hänt. 35 fonder stängde sammantaget under förra och förrförra veckan. 

– Det är rekord i min livstid. Det är sällan man vill ha fel, men det här är definitivt ett sådant tillfälle. Det har skapat en enorm oro för människor och företag i landet som fått se sina tillgångar inlåsta. Merparten av fondbolagen har ändå skött det snyggt och kunnat öppna igen. 

Själv har Sean George passat på att köpa Carnegie obligationsfond, en Nordic Cross-, en Pareto- och en Simplicityfond. 

– Jag tror att risktagandet i illikvida tillgångar kommer att ändras. Förvaltarna inser nog att de har haft stora fel i andelen illikvida tillgångar men de vill inte säga det rent ut. Det är svårare att prissätta produkter med många illikvida tillgångar och det är en faktor till att många fått stänga fonder.

Värst bland fondbolagen är Spiltan. De stängde den 20 mars och öppnar Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond igen idag den 31 mars.

– Det är en lång period. Det säger nog en del om deras innehav.

Sean George tror att den svenska fondmarknaden kommer att få se mer reglering. Antingen självreglering eller att Finansinspektionen lägger sig i. Utomlands finns betydligt fler regler. Exempelvis att man inte får äga mer än en viss andel obligationer, krav på sektorsspridning i procent, att man inte får äga mer än 10 procent i en emission, att man inte får göra sin egen rating på sina innehav. Dessutom system för större öppenhet kring fondbolagens innehav och i den större handeln i obligationer, motsvarande Trace i USA och Trax för Europa.

– Många av de här grejerna används när man förvaltar pengar globalt, men inte i Sverige. Jag tror att marknaden kommer att gå ditåt. FI kanske får göra stresstester på fonderna på samma sätt som man gör med bankerna.

Särskilt när det gäller likviditetsfonder anser Sean George att det behöver bli mer uppstyrt. Att man inför att man måste äga x procent i exempelvis bostadsobligationer, statsobligationer och kommunobligationer. 

– Flera av de fonder som fått stänga, som Spiltan, har gradvis skiftat över till äga en hel del high yield-obligationer. Det var inte så det var tänkt.

Hur resonerar du själv kring omallokering av tillgångar?
– Vi har köpt "investment grade"-bolag i USA och vi har en del blankningar kvar i high yield-världen. Vi försöker hitta bolag som har lite svårt att klara sig . Fler bolag kommer att gå omkull nu, den typen av bolag som inte är viktiga för en nation och därmed inte kommer att bli räddade.

– På långsidan köper vi bolag som myndigheterna i USA eller som ECB går in och stödköper i QE-programmen. Bolag som Coca-Cola och John Deere.

Platsannonser

Logga in