IT

It-konsult: "Skrämmande siffror"

En av tre svenskar litar inte på företags datahantering. Och oron tycks vara befogad. Få svenska bolag har rutiner för cyberangrepp. "Många är inte beredda på en attack", säger Henrik Davidsson på it-bolaget NTT Security.

Uppdaterad 2018-06-28
Publicerad 2018-06-28

Var tredje svensk är orolig för att lämna ut persondata, enligt en ny undersökning från konsultbolaget Accenture.

Samtidigt anger nio av tio (86 procent) det som "mycket viktigt" att deras persondata skyddas. Och 74 procent beskriver bristande skydd som frustrerande. En tredjedel är också rädda för att maskininlärande algoritmer ska samla in för mycket information om dem.

Detta trots EU:s nya datsskyddslag GDPR som infördes den 25 maj i år. Den nya lagen ska stärka konsumenters dataskydd och kontroll över personuppgifter som lagras hos företag och banker.

Accenture konstaterar i sin rapport att dagens konsumenter kräver större kontroll över hur företag använder sig av persondata. De måste också bli transparantare, och ge sina kunder full tillgång till och kontroll över sin egen data. De som gör det visar att de tar ansvar.

Det gäller också att implementera effektiva säkerhetsåtgärder för att skydda data, framgår det av rapporten. Men så ser det inte ut.

Globalt har bara 37 procent av de svenska företagen en incidentplan, i händelse av cyberangrepp, på plats. Det är den sämsta siffran bland de jämförda länderna, i undersökningen Risk:Value Report för 2018 från it-bolaget NTT Security. 

Och bara 39 procent av de företag som har en plan på plats vet vad den innehåller.

– Det är skrämmande siffror där många företag saknar rutiner och policyer vilket innebär att många svenska företag inte kommer vara beredda när en attack väl sker, säger Henrik Davidsson.

Detta trots att ett angrepp i genomsnitt kostar 10 miljoner kronor för svenska företag. Det tar i genomsnitt också 47 dagar för ett svenskt bolag att återhämta sig efter ett säkerhetsintrång.

Det är dock en förbättring mot fjolåret då det tog 66 dagar i snitt för att återhämta sig fullt ut efter intrång. Det globala snittet ligger på 57 dagar.

Platsannonser