Johan Forsell
Intervju

Investor rustar för tuffa tider

Investors vd Johan Forssell ser många tecken på att det blir sämre tider och varnar för dopade vinster i exportbolagen på grund av den låga kronan. 

Uppdaterad 2019-01-24
Publicerad 2019-01-24

Efter Investors bokslutskommuniké i ljusgården på Arsenalsgatan i Stockholm ställde vd Johan Forssell upp för några snabba frågor. 

Sämre tider
Investor har nyligen emitterat en tolvårig obligation om 500 miljoner euro. En möjlighet till likviditet om ”det smäller till." Den genomsnittliga förfalloperioden på Investors lån är tio år. Investors nettoskuld om 21 miljarder kronor är oförändrad. 

Vilka tecken har du redan sett på en sämre konjunktur?

– Det är inte osannolikt att vi går in i en lugnare period framöver. Vi har sett en försvagning i Kina, det finns en oro runt handelsdiskussionerna.

– Vi ser främst tecken på svagare konjunktur på fordonssidan och på vissa ledande indikatorer, till exempel inköpsindex i Tyskland. Sammantaget indikerar dessa att det kommer tuffare tider framöver. Det är främst våra verkstadsbolag (cirka 30 procent av tillgångarna) som är exponerade mot konjunkturen, inte hälsosektorn.

– Vi måste ha starka balansräkningar.

Balansräkning och multiplar
Just nu har Financial Times en artikelserie om bland annat riskkapitalbolagens ohemula skuldsättning.

Kan den höga skuldsättningen fortsätta ute i näringslivet?

– Ju högre cyklisk risk man har eller ju högre operativ risk man tar, desto starkare balansräkning måste man ha. I vår affärsmodell ingår att ha starka balansräkningar. Vi har ingen hög skuldsättning på våra listade eller olistade innehav.

Kan riskkapitalbolagen fortsätta att värdera sina innehav med så pass höga multiplar? Ni har själva en mycket hög multipel på Mölnlycke även om bolaget gav Investor ett bidrag om 100 miljoner euro under 2018.

– Vi tar in extern expertis när vi gör värderingar på våra bolag. Vi tittar på branschindex, till exempel Medtech index och var genomsnittet ligger. 

– Mölnlyckes multipel har också kommit ner från 18 till 16.

Räntan
Professor Lars Oxelheim hade en debattartikel i SvD idag ”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande” där han klargör hur lite Riksbanken styr över den svenska räntan.

Hur ser du på den låga räntan som lett till en extremt hög skuldsättning hos bland annat riskkapitalbranschen?

 – Det har varit fel att ha haft negativ ränta under så många år. Man riskerar att skapa bubblor när kapitalet inte kostar pengar, till exempel bostadsmarknaden. Den negativa räntan leder också till en svag krona vilket för exportbolagen kan vara ett sätt att dopa vinsterna. Det är inte bra. Exportbolagen måste jobba stenhårt med effektiviseringar.

ABB
11 procent av Investors tillgångar ligger i ABB. Nyligen sålde ABB av Power Grid vilket innebar att ABB samtidigt gjorde sig av med vinster om 9 miljarder kronor.

Var det klokt för ABB och dess aktieägare att göra sig av med vinster på 9 miljarder kronor?

– Affären gjordes av ett antal skäl. Den är väldigt bra industriellt. Det finns en logik. Hitachi har en stark balansräkning och är duktiga på projektfinansiering. Det öppnar upp den japanska marknaden för ABB. ABB fick rätt betalt för verksamheten vilket möjliggör att fokusera på kvarvarande verksamhet.

Skulle ABB inte kunna fokusera på verksamheten annars?

– Jo, men det blir en trigger. Nu förenklas organisationsstrukturen. Arbetssättet decentraliseras. Det är en industriell affär.

Banker
Innehavet i SEB utgör 11 procent av Investors tillgångar. 

Hur ser du på den traditionella bankens överlevnad?

– SEB ställer verkligen om. Bolagets kärnverksamhet med rådgivning är viktig. Men med den nya teknikförändringen finns det nya möjligheter. Och på SEB är det hög aktivitet just nu på att förändra och att bygga på historiska styrkor.

Aleris   
Bolaget utgör 1 procent av Investors totala tillgångar. Investor har slutfört försäljningen av halva Aleris verksamhet tidigare i år.

Vad har du lärt dig av era investeringar i vårdbranschen?

– Det har inte blivit en finansiellt bra affär. Vi köpte in oss 2010. Vårdsektorn är också exponerad mot en politisk debatt. Men det är så i affärsverksamheter – ibland blir det fel och då är det bara att kavla upp armarna.

– Nu har vi en stark balansräkning och en minskad finansiell risk. Vi hade två stora omstruktureringskostnader 2018 som ledde till ett rörelseresultat på minus 56 miljoner kronor. Aleris har sålt Aleris Care. Dessutom har sjukvårdsdelen haft en del olönsamma kontrakt.

Under presskonferensen talade Johan Forssell vidare om det politiska läget i landet.

– Det viktigaste är att se till att genomföra reformerna som ligger på bordet. Vi behöver bra infrastruktur, utbildning, ett konkurrenskraftigt näringsliv. Leverera de strukturella reformerna som finns på bordet nu för att de svenska bolagen ska kunna bli vinnare. Vi behöver till exempel en fungerande bostadsmarknad för att kunna ta hit internationell expertis. Vi behöver konkurrenskraftiga skatter för entreprenörer.

Platsannonser