Fastigheter

“Inte affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare”

Swedavia har gjort bedömningen att det inte längre finns ett affärsmässigt underlag att driva Bromma flygplats vidare.

Publicerad 2020-09-14

Utifrån marknadssituationen som uppstod som en följd av coronapendemin är det inte längre affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare. En konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är nu möjlig. Det skriver statliga flygplatsoperatören Swedavia i den konsekvensanalys av en eventuell förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport som bolaget idag överlämnat till regeringen.

– Det är dock en grundläggande förutsättning att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov. Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande, kommentaerar Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia i ett pressmeddelande.

Platsannonser

Logga in