Percy Nilsson Doxa
Percy Nilsson. Foto: Anders Bjurö/TT
Fastigheter

Insideråtalade Percy Nilsson säljer Malmö Arena till Doxa – blir näst största ägare

Doxa avser att förvärva kvarteret Malmö Arena för cirka 1,9 miljarder kronor. Säljaren, insideråtalade Percy Nilsson, blir Doxas näst största ägare.

Uppdaterad 2021-09-09
Publicerad 2021-09-09

Doxa har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärvet av kvarteret Malmö Arena i en fastighetsaffär med ett totalt värde om cirka 1,9 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Säljaren är Percy Nilsson, rapporterar DI. Genomförs förvärvet blir han bolagets näst största ägaren med 21 procent av bolaget, efter styrelseordföranden Greg Dingizian (som idag äger 49 procent) och förre fastighetsmiljardären Erik Selin som idag är den näst största ägare med 12 procent, skriver DI och hänvisar till Holdings.

Percy Nilsson är åtalad mot sitt nekande för misstänkt insiderbrott efter affärer i Victoria Park. Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa, var tidigare styrelseledamot och storägare i Victoria Park. Nilsson föreslås fortsätta att förvalta fastigheterna efter förvärvet, skriver Doxa.

– Med aktuellt förvärv skapar vi redan initialt en attraktiv plattform för vår fastighetsverksamhet med betydande kassaflöde. Vi har sedan en tid identifierat en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsinvesteringar och avser förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa.

De aktuella fastigheterna har en total yta om cirka 77 000 kvm, är fullt uthyrda och har årliga hyresintäkter om drygt 110 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 100 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske senast i februari 2022.

Köpeskillingen avser Doxa att erlägga genom ett skuldebrev utställt till säljaren om 200 miljoner kronor, 45 miljoner nyemitterade aktier i Doxa till säljaren till en teckningskurs om 9 kronor per aktie samt kontantbetalning för resterande del av köpeskillingen till Säljaren.

"Att del av köpeskillingen avses betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Utöver att det möjliggör förvärvet etablerar det även en förbindelse med säljaren, som fortsatt kommer att förvalta Fastigheterna för det fall Förvärvet genomförs. Styrelsen bedömer att säljaren har goda förutsättningar att bidra med en betydelsefull insyn och kunskap kring Fastigheterna, vilket förväntas vara Doxa till nytta. Styrelsen anser sammantaget att betalning i nyemitterade aktier bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare", heter det i pressmeddelandet.

Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Doxa i transaktionen.

Doxa är ursprungligen ett dentalbolag som bytt inriktning för att fokusera på  fastighetsinvesteringar.

Platsannonser

Logga in