Fredrik Engstrom, ordförande Svensk Inkasso. Foto: Svensk Inkasso.
Fredrik Engstrom, ordförande Svensk Inkasso. Foto: Svensk Inkasso.
Konjunktur

Inkassobolagen: Krisen kommer i höst

Svensk Inkassos senaste undersökning visar att inkassobolagen förbereder sig för en intensiv höst. Det bekräftat en rad av inkassobolagen själva, allt från Intrum till Svea Inkasso.

Uppdaterad 2020-07-01
Publicerad 2020-06-26

Svensk Inkasso publicerade idag resultatet av organisationens medlemsundersökning. Svaren från organisationens medlemmar tyder på att coronakrisens konsekvenser främst kommer drabba branschen i höst.

– Utgångspunkten är att vi fått mycket frågor från media och myndigheter angående betalningsförmåga under coronakrisen samt hur inkassobolagen påverkats. Därför har vi genomfört en enkätundersökning bland våra medlemmar om vilka trender de märker av på marknaden just nu, säger Fredrik Engström, advokat och ordförande på Svensk Inkasso.

Omkring 55 procent av de tillfrågade bolagen säger att betalningsförmågan har sjunkit till följd av krisen. En majoritet av bolagen pekar även på att en ökad efterfrågan om avbetalningsplaner från skuldsatta. Även Kronofogden märker av en ökad oro hos skuldsatta privatpersoner.

– Sedan har vi också frågat om utvecklingen av inkassoärenden. De flesta bolagen har inte sett en ökning i antalet ärenden under andra kvartalet. Detta beror på processerna är långa och det tar en tid innan ärendena går till inkasso. De allra flesta bolagen förväntar sig däremot att antalet ärenden kommer öka under tredje kvartalet istället, då krisen konsekvenser kommit längre, säger Fredrik Engström.

Inkassobjässen Intrum, med verksamhet i 24 europeiska länder, har genomfört en egen undersökning i ämnet på europeisk basis. Den visade tydligt att den europeiska marknaden upplever en ökad ekonomisk stress samt försämrad ekonomisk situation.

– I korthet, efter att tagit del av vår samlade inkassodata i Sverige fram till maj finns det ännu inget som tyder på specifika förändringar i inkassoärenden som är direkt kopplat till covid-19, säger Niclas Strahner, pr- och medieansvarig på Intrum.

Han bekräftar att det råder en eftersläpning i ärendena som kommer att leda till en mer intensiv höst.

– Dock, och det är värt att notera, att det finns en eftersläpning i den här typen av ärenden eftersom det krävs en rad åtgärder innan det normalt blir ett inkassoärende. Detta kan bero på en mängd orsaker som är kopplade till krediter, lån och andra faktorer som påverkar privatpersoners hushållsekonomi och företags egna fakturering och löpande kredithantering.

Bolaget har även uppdaterat sina egna riktlinjer efter Svensk Inkassos nya rekommendationer.

– I korthet har det blivit än viktigare att trygga våra anställdas säkerhet och välmående samt för att minimera covid-19:s inverkan på vår och våra kunders verksamhet. Vi har dessutom tagit fram kompletterande riktlinjer för att säkerställa ett extra lyhört bemötande gentemot våra slutkunder, säger Niclas Strahner.

På Collector Inkasso bekräftar vd:n Jesper Plate resultaten från Svensk Inkassos undersökning. Bolaget har under krisen beviljat fler avbetalningsplaner och anstånd än i det normala läget och varit mer restriktiva med verkställighetsåtgärder, i enlighet med Svensk Inkassos rekommendationer.

– Vi har inte sett någon tydlig ökning av antalet inkassoärenden. Det finns i kriser alltid en eftersläpning där vi som inkassobolag ser konsekvensen av krisen i form av inkassouppdrag med en förhållandevis stor eftersläpning. Vi bedömer att antalet inkassoärenden kommer öka i slutet av sommaren och under hösten, säger Jesper Plate, vd på Collector Inkasso.
 
Även Helena Bäckström, vd för Svea Inkasso, tror vi att vi kommer se en ökning av fakturor som kommer till inkasso senare i höst.

– Av erfarenhet vet vi att just sjukskrivning och arbetslöshet i väldigt stor utsträckning påverkar människors möjlighet att betala, säger hon.

Vilka åtgärder har ni vidtagit under krisen?
– För oss har det varit viktigt att tillsammans med våra kunder anpassa processen när en eller flera obetalda fakturor kommer till oss. Det har varit allt ifrån att lägga upp längre avbetalningsplaner till att bevilja betalningsanstånd. Ingen i samhället tjänar på att överskuldsättningen ökar, säger Helena Bäckström.

På Payex inkassoverksamhet svarar Ralf Bagner, presskontakt på företaget, att Payex inte vill dra några vidare slutsatser i ämnet.

Payex verksamhetsgren inom inkasso är så liten att det inte går att dra några generella slutsatser om antalet ärenden har ökat till följd av den pågående pandemin, säger Ralf Bagner.

Platsannonser