Helena Stjernholm, Industrivärdens vd.
Helena Stjernholm, Industrivärdens vd.
Finans

Industrivärden vänder till vinst i första kvartalet

Substansvärdet den 31 mars var 312 kronor per aktie, en ökning under första kvartalet med 42 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 15 procent.
 

Uppdaterad 2021-04-09
Publicerad 2021-04-09

Rörelseresultatet blev 18 232 miljoner kronor (-18 594). Här ingår utdelningsintäkter på 1 720 miljoner kronor (0) och värdeförändring av finansiella tillgångar på 16 636 miljoner kronor (-18 555). 

Resultatet före skatt var 18 309 miljoner kronor (-18 603). 

Resultatet efter skatt blev 18 249 miljoner kronor (-18 534). Resultatet per aktie blev 41,93 kronor (-42,59). 

Totalavkastningen uppgick under de tre första månaderna 2021 till 17 procent för A-aktien och 15 procent för C-aktien, jämfört med 14 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX.

Under första kvartalet 2021 förvärvades aktier för 0,5 miljarder kronor i Sandvik. Skuldsättningsgraden den 31 mars 2021 var 4 procent.

– Det första kvartalet 2021 visar på en positiv utveckling av såväl den globala ekonomin som aktiemarknaden. Industrivärdens valda strategi, välpositionerade innehavsbolag och starka finansiella position ger oss goda möjligheter att möta omvärldens utmaningar och att skapa fortsatt aktieägarvärde,  skriver Helena Stjernholm i vd-ordet, som också ser vissa orosmoln:

–Under det första kvartalet steg de större aktiemarknaderna kraftigt. Även om grundtonen är fortsatt positiv så finns det ett antal geopolitiska och regionala utmaningar, samt en osäkerhet kring de långsiktiga effekterna från massiva monetära stimulanser och ökad global skuldsättning,

 

Platsannonser

Logga in