Oscar properties
Foto: Oscar Properties
Nyemission

Inaktuell och felaktig ägarlista i Oscar Properties färska prospekt

Oscar Properties presenterar en inaktuell och felaktig ägarlista i sitt färska emissionsprospekt.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2020-11-23

I det 88-sidiga prospekt som Oscar Properties offentliggjorde den 19 november, ”erbjudande till innehavare av preferensaktier och inbjudan till teckning av stamaktier”, är ägarlistan tagen från den 30 september. Det innebär att Fjärde AP-fonden står upptagen som näst största ägare med 8,7 procent av kapitalet och 8,8 procent av rösterna och fonden Penser Yield för 8,5 procent av aktierna och 8,6 procent av rösterna.

Under ägarlistan står att "informationen om aktieägarstruktur på den 30 september 2020 är baserad på uppgifter från Euroclear per den 30 september och för Bolaget därefter kända ändringar." Men den 16 oktober flaggade Fjärde AP-fonden ned, och den 20 oktober gjorde Penser Yield en nedflaggning. Fjärde AP-fonden har sålt 88 procent av sina aktier i Oscar Properties, och Penser Yield 83 procent av sitt innehav.

Enligt ägarlistan i Oscar Properties prospekt är SEB Life International fjärde största ägare med 6,6 procent av kapitalet och 6,7 procent av rösterna. Enligt ägarlistan i ägardatabasen Holdings är per 31 oktober Kaiser Cars näst största ägare i Oscar Properties med 5,6 procent av aktierna, och ett bolag vid namn Kusinhus tredje störst med 4,8 procent av rösterna. Enligt Holdings ägarlista är Penser fonder numera den sjunde största aktieägaren i bolaget, och Fjärde AP-fonden tionde störst.

Enligt EUs prospektregler i Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 ska aktieinnehaven anges per registreringsdokumentets datum. 

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Kanter Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med utbyteserbjudandet och företrädesemissionen. Prospektet är godkänt av Finansinspektionen.

Nyemissionen är på 326 miljoner kronor vilket kan jämföras med Oscar Properties nuvarande börsvärde på 88 miljoner kronor.

Realtid har på senare tid skrivit en rad artiklar kring informationsgivningen i Oscar Properties, där Peter Norman, som även är styrelseordförande i Nasdaq Nordic, är ordförande.

Platsannonser