Konjunktur

IMF sänker global BNP-prognos

Internationella valutafonden (IMF) sänker marginellt sin globala BNP-prognos för i år och nästa år till följd bland annat av ökade spänningar mellan USA och Kina inom handel och teknologi, fortsatt osäkerhet kring brexit samt att ökade geopolitiska spänningar har ökat energipriserna. 

Publicerad 2019-07-23

Valutafonden spår nu att global BNP ökar med 3,2 procent i år och med 3,5 procent nästa år. Jämfört med den tidigare prognosen från april innebär det en sänkning med 0,1 procentenhet för båda åren. 

IMF skriver i sin prognosuppdatering att handelskonflikten mellan USA och Kina ökade ytterligare efter G20-mötet i juni och att globala leverantörskedjor inom teknologi-sektorn hotas av amerikanska sanktioner. 

Den väntade BNP-uppgången nästa år är osäker och förutsätter bland annat framsteg inom handelskonflikten. Nedåtriskerna för tillväxtprognoserna har ökat sedan april, skriver IMF och hänvisar även här bland annat till ökade spänningar inom handel och leverantörskedjor inom teknologi. 


 

Platsannonser