Ikea, Ingkakoncernen
Pension

Ikeas medarbetare får dela på 1,1 miljard kronor 

I år delas totalt 110 miljoner euro – drygt 1,1 miljard kronor – ut till dem som arbetat inom Ingkakoncernen i mer än fem år – en summa som går till medarbetarnas pension.

Publicerad 2021-12-07

Sedan 2013 har lojalitetsprogrammet Tack! uppmärksammat medarbetarnas bidrag till Ikeas framgång. I Sverige innebär det i år omkring 13 000 kronor per kvalificerad heltidsarbetande medarbetare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lojalitetsprogrammet Tack! omfattar alla marknader runt om i världen inom Ingka-koncernen – den största franchisetagaren till Ikea. Medarbetare får samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Den som arbetar deltid får en summa som står i relation till antal arbetade timmar. 

Summan sätts av till medarbetarens pension och för att kvalificera sig ska ha man ha jobbat fem sammanhängande verksamhetsår på Ikea. Till pensionen inkluderas även de första fyra åren retroaktivt. 

Sedan införandet 2013 har Tack! avsatt över 827 miljoner euro (8,3 miljarder kronor) till Ikea-medarbetares pension globalt. Pengarna fördelas mellan alla marknader inom Ingkakoncernen, baserat på varje marknadsandel av den totala lönesumman. Utbetalningen baseras på koncernens totala resultat under föregående räkenskapsår. 

Fotnot: Ingkakoncernen är varumärket Ikeas största franchisetagare och äger över 390 varuhus och ett flertal planeringsstudios och mindre citybutiker på 32 marknader. 

Platsannonser

Logga in