Försäkring

ICA Försäkrings svar på kritiken: ”Transparens gynnar konsumenterna”

ICA Försäkring svarar på frågorna från Realtid.

Publicerad 2020-11-04

Gabriella Ohlzon, pressansvarig på ICA Gruppen ger skriftliga svar till Realtid på några centrala frågor.

Hur effektiv är Försäkringsutmanaren?
– Försäkringsutmanaren är i första hand ett verktyg som ska underlätta för våra kunder och besökare att jämföra bil- och boendeförsäkringar. Göra det enklare och öka transparensen. Antalet användare ökar stadigt utan att vi har kampanjer, vilket innebär att det finns ett underliggande behov.

Kan ni ge någon siffra över hur många som faktiskt använder Försäkringsutmanaren?
Tyvärr kan vi inte gå ut med några siffror men vi är nöjda över det intresse tjänsten genererat bland konsumenter.

Vad skiljer Försäkringsutmanaren från den tjänst som Insurely erbjuder på sin egen sajt?
– Framför allt att vi både jämför priser men också innehåll på användarens försäkring med ICA:s närmaste motsvarighet. Vi hämtar betyg på försäkringarna från den oberoende jämförelse Konsumenternas Försäkringsbyrå har på sin hemsida.

Hur funkar Försäkringsutmanaren rent tekniskt efter att folk har loggat in hos sina befintliga försäkringsgivare?
–Vi använder oss av Insurely som leverantör av den tekniska överföringen.”

Efter överföringen av kundens data, ligger då dessa data i era system eller hos Insurely?
–Kunddata hanteras i enlighet med ICA Försäkrings integritetspolicy och lagras enbart i våra system.”

Har ni något avtal med försäkringsbolagen om överföring av kundernas data?
– Nej, vi arbetar utifrån kundens eget medgivande. Vi skulle dock gärna se att branschen kan samlas kring en gemensam rekommendation kring format för överföring av data på samma sätt som skett inom banksektorn (PSD2).

De flesta försäkringar är väl rätt harmlösa, sett ur integritetsperspektiv, men hur gör ni rent praktiskt om ni faktiskt skulle hitta försäkringsdata som är känsligt?
– Jämförelsetjänsten gäller endast bil- och hemförsäkring och vi uppmuntrar inte användaren att mata in känsliga personuppgifter. När vi inhämtar försäkringsdata kan vi dock inte utesluta att vi indirekt får tillgång till uppgifter som kan vara känsliga. Med anledning av detta begär vi inledningsvis användarens samtycke för behandling av känsliga personuppgifter. Utöver lagringen gör vi däremot ingen ytterligare behandling av dessa uppgifter.

Ni har fått kritik från Konsumentverket för otillbörlig marknadsföring av tjänsten. Hur ser ni på den kritiken och vilka åtgärder har ni vidtagit för att åtgärda kritiken?
– Mot bakgrund av att syftet med tjänsten är att öka transparensen och underlätta för konsumenter att jämföra sina försäkringar, har vi naturligtvis tagit Konsumentverkets synpunkter på allvar. Vi har haft en bra dialog med Konsumentverket och förtydligat informationen på några ställen på webbplatsen och i tjänsten. Ärendet är avslutat.”

Något övrigt som kan vara bra att känna till angående Försäkringsutmanaren?
–Vi hoppas det kommer fler tjänster som gör att svenska folket ser över sina försäkringar oftare. En rörligare och mer transparent försäkringsmarknad gynnar konsumenterna. 

Platsannonser

Logga in