HSBC, med Sverige-chefen Kristian Terling, har öppnat kontor i Stockholm med tio anställda och planerar att öka personalstyrkan ytterligare under första halvåret nästa år. Foto: Olof Swahnberg/Montage
Bank

HSBC växlar upp med nytt kontor

Brittiska storbanken HSBC öppnade i oktober ett kontor i Stockholm med syftet att komma närmare sina nordiska kunder och på så vis snabba på tillväxten i marknadsandelar. Nu har Sverige-chefen Kristian Terling fokus på att utöka personalstyrkan ytterligare. 

 

Uppdaterad 2019-11-27
Publicerad 2019-11-27

Den globala banken, med lång tradition i Asien, har under lång tid arbetat mot nordiska kunder från London. Med det nya Stockholmskontoret vill banken komma kunderna närmare rent geografiskt.  

– Vi är en global bank och tycker att Norden och framför allt Sverige är en väldigt intressant marknad för oss med många stora och internationella företag, säger Kristian Terling.

– Vi tror att det finns ett mervärde i att komma närmare kunderna, vi kan träffa dem oftare.

Kristian Terling utsågs till HSBC:s Nordenchef sommaren 2014, med placering i London. Innan han kom till HSBC var han under två år Nordenchef på investmentbanken Houlihan Lokey och under nästan åtta år i samma roll på Credit Suisse.

HSBC:s verksamhet inom kapitalförvaltning och private banking finns sedan tidigare i Sverige, men nu är det första gången sedan 2006 som banken har personal i Sverige som arbetar med traditionella banktjänster mot storföretag.

Tio personer jobbar på kontoret i Stockholm och planen är att öka personalstyrkan ytterligare under första halvåret nästa år. Av de tio kommer hälften från London-kontoret medan resten är nyrekryteringar. Även de som ska rekryteras under nästa år väntas bli en blandning av personal från kontoret i London och externa rekryteringar. 

– Jag tror det är viktigt med lokala kollegor som är nära den lokala marknaden, men det är också viktigt med kulturbärare från moderbolaget, säger Kristian Terling. 

HSBC särredovisar inte finansiella siffror för Sverige, men Kristian Terling uppger att banken har ett 50-tal storkunder i Norden.  Det handlar om traditionella tjänster gentemot stora företag, inklusive betalningar och finansiering, samt investment banking. Ett exempel på uppdrag inom investment banking är att HSBC hjälpte till med Volvo Cars aktieförsäljning till svenska institutionella kunder för tre år sedan, ett annat är hjälp med obligationslån åt Alfa Laval. Investment banking i Norden är en relativt ny satsning för HSBC sedan ungefär fyra år.   

HSBC har mål för intäkter och räntabilitet på eget kapital. Även om målsättningarna inte är offentliga så räknar Kristian Terling med bättre nyckeltal med personal på plats. 

– Vi tror att vi kan växa mycket snabbare än om vi inte hade kontor här med samma resurser, säger Kristian Terling.

– Det är inte så många banker som är så globala som vi är. Därför kan vi hjälpa nordiska och svenska företag från den här globala plattformen. 

Kristian Terling ser stor potential i att öka marknadsandelen i Sverige och Norden.

– Vi tror det finns mycket tillväxtpotential i marknadsandel för oss, både inom traditionell banking och investment banking-tjänster. 

Har brexit något att göra med att ni öppnar kontor i Sverige?
– Inte direkt. Vi har velat komma närmare kunderna och göra den här satsningen. Sedan har brexit snabbat på beslutet något, men det är inte det som varit drivkraften. 


 

Platsannonser