Swedbank Robur, fonder Foto: TT
Foto: Tt
Fonder

Hög avkastning och klimat stark drivkraft för unga män

Kvinnor prioriterar mänskliga rättigheter medan män rankar klimatet högst. Det visar en ny undersökning om fondsparande med fokus på hållbar samhällsutveckling.

Publicerad 2021-09-09

Totalt prioriterar hälften av alla tillfrågade män i åldern 18-34 år en hög avkastning, och här ser denna grupp investeringar i klimatsmarta fonder som en stark drivkraft till värdeökning. Sex av tio unga vuxna kan tänka sig att investera i omställningsbolag, alltså bolag som idag inte rankas som hållbara men som aktivt arbetar med att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Unga kvinnor är generellt mer tveksamma till att investera i omställningsbolag. Det visar en undersökning som gjordes av Kantar Sifo på uppdrag av Robur och Swedbank.

När det gäller specifika hållbarhetsområden så uppger hela 70 procent av de unga männen att man vill prioritera hållbarhetsområden som fokuserar på klimatpåverkan och erbjuder teknologier för klimatomställning eller löser klimatkrisen. För unga kvinnor är den främsta prioriteringen istället mänskliga rättigheter, barnarbete, värdiga arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö.

Linnea
Zanetti.

– Samhällsdebatten och den verklighet som unga upplever speglar hur många tänker kring hållbart sparande. Fler och fler upptäcker fördelarna med att låta sitt sparkapital arbeta för de frågor man tror på och använda det för att driva förändring. Framför allt unga män ser också de ekonomiska fördelarna med det, säger Linnea Zanetti, förvaltare och hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.

Under coronapandemin har en fjärdedel av alla personer i åldern 18-34 år ökat sitt fondsparande, samtidigt som en femtedel uppger att de inte alls fondsparar.

Det är intressant att unga vuxna har prioriterat att öka sitt sparande under pandemin. Undersökningen visar också att de vill spara långsiktigt på minst 5-10 år eller längre. Det går tvärt emot det som ofta lyfts fram, att unga är mer intresserade av kortsiktiga placeringar och aktieklipp. Det är en positiv signal som visar att många unga vuxna ser sitt sparande som en naturlig del i att skapa en trygg vardagsekonomi över tid, säger Linnea Zanetti.

Undersökningen visar en tydlig skillnad mellan könen i synen på vad man vill att fondens pengar ska investeras i. Över 90 procent av kvinnorna vill inte att deras pengar investeras i utveckling av kärnvapen eller klusterbomber. Männen är mer positiva; bara 64 procent av män i åldern 18-34 år motsätter sig investeringar i sådan vapenutveckling. Överlag är männen mer positiva än kvinnorna till investeringar i försvarsindustri, tobak, spelbolag, pornografi, alkohol och cannnabis. Synen på investeringar just i cannabis skiljer sig mycket åt mellan åldrarna; 68 procent av män i åldern 50-65 år vill inte att deras pengar ska investeras i cannabis, medan 35 procent av män i åldern 18-34 år är av samma syn.

– Hållbart sparande handlar dels om att utesluta sådant som påverkar samhället negativt, dels om att välja in och investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre. Det handlar också om att vara med och driva på för att fler bolag ställer om till en mer hållbar verksamhet. Som förvaltare av en fond behöver jag ta hänsyn till alla tre aspekterna för att åstadkomma verklig förändring, säger Linnea Zanetti.

Undersökningen gjordes i mars 2021, och 3 120 personer i åldrarna 18-65 år deltog.

Platsannonser

Logga in