Röd grön äng", rölakan, ca 400,5 x 308 cm, signerad MMF (utropspris 80 000-100 000 kr på Bukowskis auktion Modern Art & Design 21 november) och "Ängarna", flossa, ca 285,5 x 183,5 cm, signerad AB MMF (utropspris 40 000 - 60 000 kr på Bukowskis auktion Modern Art & Design 21 november)
Helg

"Märta Måås-Fjetterström är för mattorna vad Picasso varit för konsten under 1900-talet"

Idag finns samlare av Märta Måås-Fjetterströms mattor  i stora delar av världen. Priset för nytillverkade mattor ligger på mellan 20.000 och 200.000 kronor per kvadratmeter och andrahandsmarknaden är stor. "Sett till att Märta Måås-Fjetterströms mattor har en livstid på över hundra år tror jag att efterfrågan bara kommer att öka" säger Martin Chard Uściło, International Executive, på Båstad Ateljé & Showroom till Realtid. 

Uppdaterad 2017-09-29
Publicerad 2017-09-29

Hon är prästdottern från Östergötland som kom att kallas för "drottningen av handvävda mattor".
 
Hon var en av de stora formgivarna från epoken strax före och under modernismens genombrott och har inspirerat nutidens texilkonstnärer. 

Hennes mattor säljs idag för höga summor och samlarna är många över hela världen, men framförallt i USA, England, Frankrike, Tyskland, Italien och Skandinavien. 

Hur kom det sig egentligen att Märta Måås-Fjetterström blev så populär?

Bukowskis expert Anette Granlund

Anette Granlund, specialist på auktionshuset Bukowskis och expert i Antikrundan kommenterar:

– När jag började i branschen i slutet av 70-talet var den allmänna uppfattningen att det var tråkigt med hemslöjd. Det fanns visserligen en förstahandsmarknad för Märta Måås-Fjetterström mattor, men andrahandsmarknaden var inte stor. Idag är Märta Måås-Fjetterström väldigt populär bland samlare över stora delar av världen.

Anette Granlund fortsätter: 

Vad var det som vände trenden?


 – Innan var det mest klassisk design och konst som auktionshusen satsade på. När jag började arbeta på ett auktionshus insåg jag att vi måste ju fotografera mattorna ordentligt och katalogisera dem på ett tilltalande sätt för att fånga intresset. Mycket riktigt gav det resultat. Min första utländska kund bodde i USA och han är fortfarande kund hos oss. När svenskarna förstod att det fanns ett stort internationellt intresse vaknade intresset även här. 

Vem är den typiska köparen av Märta Måås-Fjetterströms mattor?

 – Vi har många internationellt kända personer som är köpare av  Märta Måås-Fjetterström, till exempel Steven Spielberg. Köparna uppskattar den svenska färgskalan som är skir med stiliserande mönster. Det är hög kvalitativ design på mattorna och de är lite annorlunda. Det är det som lockar. 

Vad betyder Märta Måås-Fjetterström för dig?

 – Märta Måås-Fjetterström är en hjältinna för mig. Hon designade mattor som är ett smycke i sig   –  mattorna är riktiga konstverk som inte var en del av en inredning utan var sig själva nog.  Märta Måås-Fjetterström var unik i världen i sin mattkonst, bland annat för att hon hela tiden förnyade sig, men behöll samma kvalitet. Inledningsvis designade Märta Måås-Fjetterström mattor med allmogemotiv och naturmotiv, därefter blev hon inspirerad av Orienten. Från 1930 präglas hennes mattor av  art déco. Märta Måås-Fjetterström är för mattorna vad Picasso varit för konsten under 1900-talet!

Bruna heden, komponerad av MMF 1931

Det var i den fashionabla semesterorten Båstad som Märta Måås-Fjetterström startade sin verksamhet och i ateljén, som om två år firar hundraårsjubileum, arbetar idag 12 väverskor. Som störst var ateljén på 50-60- talet när den sysselsatte över 60 väverskor.  

Martin Chard Uściło, International Executive, på Båstad Ateljé & Showroom kommenterar:

Hur många mattor tillverkar ni per år?

 – Det varierar beroende på vilken storlek och vävteknik som efterfrågas. Just nu har det blivit många väldigt stora mattor. Exempelvis har vi precis vävt klart en matta på 46 kvadratmeter som tog cirka 4 000 arbetstimmar att tillverka. Det är med andra ord väldigt tidskrävande. 

Vad ligger priset på?

 –  En nybeställd matta börjar på 20.000 kronor per kvadratmeter och går upp till ungefär 200.000 kronor per kvadratmeter. Det beror på hur komplicerat ett mönster är och hur många timmar mönstret tar att väva.

Vilken är den populäraste mattan?

 –  Den mest populära mattan genom alla tider är Märta Måås-Fjetterströms klassiker ”Bruna Heden” från 1931. Den har vävts varje år sedan dess. På internationella auktioner är det däremot de mer färgstarka mattorna som tillverkades under 50-60 talet som är populärast just nu.

Vilken sorts vävteknik använder ni?

 –  Vi använder oss av olika vävtekniker. Dels tillverkar vi traditionella rölakansmattor, vilket  är en nordisk teknik som man har använt sedan vikingatiden. Vi gör även flossamattorsom är knutna mattor. Det som gör oss lite unika är att vi även tillverkar gobeläng-mattor.  De vävs som en fransk gobeläng men tillverkas i en mattkvalitet som gör att man även kan ha de på golvet. Det är en fysiskt krävande teknik som infördes av Barbro Nilsson, som var konstnärlig ledare för ateljén i Båstad från 1942.

Dukater, komponerad av MMF 1924

Kan du beskriva färgvalet?

 –  Märta Måås-Fjetterström själv sa sig vara mer intresserad av linjen och formen än färgerna. Färgskalan ligger mycket nära naturens egna med dämpade färgar, inspirerad av de oansenliga blommorna vid vägkanten. Märta Måås-Fjetterströms efterträdare Barbro Nilsson och framförallt Marianne Richter frossade mer i färg, vilket även hänger samman med den under deras tid utökade möjligheten att framställa pigment. Till exempel tillverkades inte färgen orange under Märta Måås-Fjetterströms tid utan den möjligheten kom först på 50-talet.

Vad är det som gör Märta Måås-Fjetterström så populär?

– Märta Måås-Fjetterström var väldigt produktiv och allt hon gjorde håller en hög kvalitet. Samtidigt utvecklades hon hela tiden och gjorde sin tolkning av de samtida idealen.  Hon hade också många skickliga väverskor och det har varit en stor produktion av mattorna under lång tid. 

Vad gör Märta Måås-Fjetterström så speciell enligt dig?

– Kombinationen av konstnärlig höjd och hantverkshöjd. Just den kombinationen gör att hennes verk verkligen håller över tid.

Rödbroka, komponerad av Ann-Mari Forsberg 1944

Kommer Märta Måås-Fjetterströms mattor vara lika populära i framtiden?

– Ja, det tror jag. Högkvalitativt hantverk produceras i mindre utsträckning idag – även i ett globalt perspektiv och sett till att Märta Måås-Fjetterströms mattor har en livstid på över hundra år tror jag att efterfrågan bara kommer att öka. 

Platsannonser