Claes Hemberg, Johanna Kull (Avanza), Sean George (Struktur Invest) och Ulf Strömsten (Nordic Cross.)
Fonder

"Hedgefonder är inte en grupp – utan en bazaar"

Börsfallet kring oron för corona ökar osäkerheten vilket kan gynna hedgefonderna – men experter i fredagens panel ifrågasätter om de ens behövs.

Uppdaterad 2020-02-28
Publicerad 2020-02-28

När börsen faller kraftigt vänder sig många investerare till hedgefonder. Men har hedgefonderna möjlighet att prestera under rådande volatilitet på marknaden? Det är ämnet för veckans fredagspanel.

I förfjol köpte jag själv min första hedgefond.

Claes Hemberg, oberoende ekonom:

Hedgefonderna har som grupp haft svårt att prestera under en längre tid. Varför?
– Hedgefondernas dödssprial beror på två olika sjukdomar: cowboysjuka ömsom lågräntesjuka.

– Den första gruppen hedgefonder har skjutit sönder sina fonder. Istället för att bemästra börskast har de eldat på eländet. Grundproblemet är för korta innehav. Då blir det mer gissningslek, än analys och äga.

– Andra hedgefonder har drabbats av låga räntor. De som byggt sin modell på högtbelånade obligationer och sedan spekulation i –högriskpapper. De har få ett allt mer kännbart bensinstopp.

– Sedan finns några få riktiga hedgefonder. Kanske en av tio fonder. De som inte följer börsen, utan kan sin sak och går lång ömsom kort i både bolag, räntor, råvaror och valutor. Allt efter kompetens. Tänk på att många tar dyrt betalt, för att in följa börsen. Avgiften borde följa sharpekvoten.

Med covid19-virusets troliga utveckling till en global pandemi: hur kommer hedgefonderna prestera i det korta perspektivet?
– De som misslyckats de senaste åren fortsätter att misslyckas. De som lyckats år som 2016 och 2018 kan mycket väl göra det även 2020. I förfjol köpte jag själv min första hedgefond. Den gav runt 11 procent i fjol. Vilket är bra, utifrån dess jämna utveckling. Kruxet är att de kan vara månadsköpta. Det tolkar jag i och för sig som positivt. Att de är långsiktiga.

Vad krävs för att hedgefonderna som grupp ska kunna bättre även när oroligheterna på marknaden lugnat ner sig?
– Hedgefonder är inte en grupp. Utan en bazaar. Gamla cowboys lär fortsätta skjuta fel. Gamla obligationslånare fortsätter på svältkost. Kika istället efter de som lyckades 2016 och 2018. De som kan både lång och kort. Bara de kan lyckas ett ryckigt år som 2020.

Har hedgefonderna ett bra läge nu för att värva nya kunder?
– Tyvärr har hedgefonder är ofta för dåliga på att förklara vad de håller på med. De tror att svarta lådor kan locka. Men dagens köpare vill veta vad hen köper. Så enkelt.

Hur tror du att marknaden för hedgefonder kommer att utvecklas?
– Konsolidering hjälper inte. Två cowboys blir inte bättre för att de samarbetar. 

– Frågan är om hedgefonder behövs. Vanligt folk och även investerare har ju tänkt att spara många år framöver. Då är en stark stabil aktiefond antagligen bättre och dessutom mer förutsägbar. Och bredvid fonden kan de ha en liten pott kontanter. Så enkelt.

Jag tror inte på något lyft för hedgefonderna.

Johanna Kull, sparekonom Avanza:

– Det är svårt att säga något generellt om hedgefonder då de är en så heterogen grupp och följer så vitt skilda strategier. Men tydligt är att de som grupp inte nått upp till sin ambition om att generera god avkastning oavsett marknadsläge.

– En relativt vanlig bortförklaring är att de låga räntorna satt de ”normala” spelreglerna ur spel, och i så fall har ju också hedge fonderna närmast spelat ut sin rätt.

Med covid19-virusets troliga utveckling till en global pandemi. Hur kommer hedgefonderna prestera i det korta perspektivet?
– Marknaden drivs nu fullkomligt av nyhetsflödet kring coronavirsuset. Ett nyhetsflöde som inte är lätt att förutspå. Det kommer säkerligen finnas hedgefonder som träffar rätt i sin allokering för att parera detta, men att gissa vilka fonder det kommer vara, blir bara spekulation.

Vad krävs för att hedgefonderna som grupp ska kunna bättre även när oroligheterna på marknaden lugnat ner sig?
– Det finns nog ungefär lika många svar på det,  som det finns hedgefonder. Det är en heterogen grupp och gynnas/missgynnas alla olika.

Har hedgefonderna ett bra läge nu för att värva nya kunder?
– Det kan säkert lyftas fram som ett försäljningsargument. Dock så har hedgefonder som grupp inte historiken med sig och jag tycker att man som sparare ska vara försiktig med att köpa fonder där innehåller är, om inte okänt, så i alla fall mycket svårt att förstå för en normalintresserad sparare.  

Hur tror du att marknaden för hedgefonder kommer att utvecklas?
– Jag tror inte på något lyft för hedgefonderna. Marknaden går snarare mot mer transparensen och lägre avgifter. Två beståndsdelar som knappast kännetecknar hedgefonder.

Många hedgefonder kommer nog att hedga sina portföljer.

Sean George, förvaltare på hedegefonden Strukturinvest:

Hedgefonderna har som grupp haft svårt att prestera under en längre tid. Vad är din analys till varför det är så?
– Under de senaste åren har det varit centralbankerna som dikterarat marknaden och deras omfattande QE-program har pressat ner volatiliteten.

– Även om marknaden befunnit sig i en lång bullmarknad har den uthålliga trenden på varit relativt slagig, vilket har resulterat i att en del trendföljande hedgefonder haft det jobbigt.

– Den slagiga marknaden har också avslöjat att många hedgefonder haft strategier som inte varit helt ”hedgade”. De stora utflöden som vi har sett på bred front, på grund av svag prestation, försvårar till viss del förvaltningen och det kan resultera i en negativ spiral för vissa förvaltare.

Med covid19-virusets troliga utveckling till en global pandemi: hur kommer hedgefonderna prestera i det korta perspektivet?
– Coronaviruset är enligt mig en klassisk så kallad ”unkown unkown” och att avgöra hur hedgefonder kommer prestera i det korta perspektivet är därför väldigt svårt att förutse. Många hedgefonder kommer nog att hedga sina portföljer och ställa sig på sidlinjen i väntan mer information. Vi försöker dock utnyttja och dra fördel av den ökade volatiliteten som följer virusets spår. Dessutom har vi tagit korta positioner mot enskilda bolag som vi tror kan komma att drabbats särskilt negativt.

Vad krävs för att hedgefonderna som grupp ska kunna bättre även när oroligheterna på marknaden lugnat ner sig?
– Jag tror att vi behöver fler fondstrategier som faktiskt är hedgade på riktigt. Samtidigt behövs en ökad transparens från förvaltarna huruvida de har – eller ens kan – skydda sina portföljer. Det är i tider som dessa som investerare kan syna vilka hedgefonder som positionerat sig rätt, samt få insikt i hur likvida tillgångarna är som fonden äger. Många strategier, likt vår, gynnas av ökad volatilitet på marknaden. Självfallet önskar jag ett snabbt slut på spridningen av detta fruktansvärda virus. Med det sagt ser jag gärna fortsatt volatilitet framöver, av en annan orsak.

Har hedgefonderna ett bra läge nu för att värva nya kunder?
– Med bra avkastning kommer även mer kapital. Vi ser själva ett stort inflöde av både kapital och nya kunder i år. Det är inte många fonder i Sverige som har ett brett förvaltningsmandat med möjlighet att gå kort marknaden (vilket vår fond har). Att intresset ökar i tider av oro är därför inte konstigt.

Hur tror du att marknaden för hedgefonder kommer att utvecklas?
– Jag tror att vi kommer att få se en konsolidering på marknaden. Det kommer bli färre, men större, aktörer.

Börsen kommer framöver inte ha samma draghjälp från lägre räntor som den haft under den senaste tioårsperioden.

Ulf Strömsten, grundare av hedgefondsboalget Nordic Cross Asset Management:

Hedgefonderna har som grupp haft svårt att prestera under en längre tid. Vad är din analys till varför det är så?
– Först och främst är det viktigt att komma ihåg att hedgefonder är en mycket heterogen grupp av fonder både med avseende på investeringsstrategier och risknivåer som slås ihop under ett begrepp.

– Gemensamt dock är att vi inte har som mål att slå ett aktieindex utan istället mäter vi  vår avkastning i absoluta termer. Det största skillnaden mot traditionella fonder är vår möjlighet att ta korta positioner, blanka, vilket ger fonden ett visst skydd mot fallande aktiekurser.

– Under en relativt lång tid har såväl aktiemarknaden som räntemarknaden gynnats av ett klimat med fallande räntor vilket gjort att avkastningskravet på aktier sänkts och kurserna skjutit i höjden.

– De perioder vi sett av nedgång har varit relativt korta och ofta inletts med ett snabbt kursfall där merparten av nedgången kommit under några få dagar. För att en hedgefond skall klara positiv avkastning i ett börsfall krävs i regel att nettoexponeringen är negativ, det vill säga att värdet av korta positioner i aktier och derivat överstiger värdet av långa positioner.

– Detta skulle dock  innebära att avkastningen i fonden sannolikt skulle vara negativ när börsen stiger. I den marknad vi sett de senaste tio åren med kontinuerligt stigande aktiekurser har det därför varit naturligt för många hedgefonder att ha en positiv nettoexponering med ambitionen att sänka exponeringen när börsen viker.

– Men i och med att nedgångarna varit så snabba och korta har man helt enkelt inte hunnit med att ställa om.

Med covid19-virusets troliga utveckling till en global pandemi: hur kommer hedgefonderna prestera i det korta perspektivet?
– Som med alla andra fonder skall man akta sig för att vara alltför kortsiktig i sin analys av hedgefonder. I det korta perspektivet är det inte fundamentala faktorer som avgör hur börsen eller för den skull enskilda aktier går och kursrörelserna på bolagsnivå blir ofta stora.

– Som för andra fonder beror därför utvecklingen på vilka innehav fonden har och i vilken omfattning fonden har blankat. Fonder med låg eller negativ nettoexponering klarar sig bättre än fonder med hög exponering.

Vad krävs för att hedgefonderna som grupp ska kunna bättre även när oroligheterna på marknaden lugnat ner sig? 
– Även om den gängse uppfattningen är att räntorna inte kommer att stiga i närtid så är det heller inte många som tror på fortsatt fallande räntor. Börsen kommer därför framöver inte ha samma draghjälp från lägre räntor som den haft under den senaste tioårsperioden. Det blir istället viktigare att fokusera på företagens tillväxt och lönsamhet där självklart corona kommer att spela en viktig roll i det korta perspektivet.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den globala tillväxten var på väg att minska redan innan corona och mycket talar för att den trenden kommer att fortsätta vilket kommer att synas i utvecklingen av företagens vinster.

– Om så blir fallet kommer vi att gå in i en längre period av osäkerhet och fallande kurser vilket är ett klimat där hedgefonder funkar som bäst.

Har hedgefonderna ett bra läge nu för att värva nya kunder?
– Corona är för många investerare en nyttig väckarklocka om vilka risker som finns i ekonomin och behovet av att skydda sina investeringar. Vi, och säkert också andra hedgefonder, ser nu att flödena så sakta börjar vända år det positiva hållet. Vi tror också att den trenden kommer att fortsätta inte minst mot bakgrund av våra förvaltningsresultat under 2019 och så här långt under 2020.

Hur tror du att marknaden för hedgefonder kommer att utvecklas? 
– Kostnaderna för att driva fondbolag har ökat kraftigt under senare, inte minst genom ökade regulatoriska krav.

– Många investerare kräver också att en fond har varit igång minst tre år innan det är aktuellt att investera i fonden. Parallellt pressas fondavgifterna av såväl investerare som distributörer. Sammantaget gör detta av vi med stor sannolikhet kommer att få se en fortsatt konsolidering och vi har själva ambitionen att vara en ledande aktör i den kosolideringen.

Platsannonser