Annons

Annons

Hedgefonden Nektar avvecklas

Sveriges äldsta hedgefond avvecklas efter beslutet att Brummer Multi-Strategi, BMS, löser in alla sina andelar i hedgefonden per den 31 maj 2019. "Är inte längre konkurrenskraftigt nog", enligt Mikael Spångberg, BMS:s vd och portföljförvaltare.

Sveriges äldsta hedgefond, Nektar, som tappade 13,3 miljarder i fondförmögenhet under 2018 avvecklas nu, efter ett beslut från Nektar Asset Management AB.

– Beslutet är ytterst en konsekvens av en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi. Nektars 21-åriga resa har varit fantastisk det här är ett känslosamt, men rätt beslut, kommenterar Patrik Olsson, förvaltningsansvarig och styrelseordförande i Nektar Asset Management AB.

Fonden startade 1998 och har haft en stark riskjusterad avkastning med en genomsnittlig årlig avkastning på 9,1 procent sedan start. Fondens förvaltade kapital uppgick per den 31 mars 2019 till cirka 10 miljarder kronor. 

Annons

Annons

"Bakgrunden till beslutet är en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi och att Brummer Multi-Strategy, fondens största andelsägare, löser in sina andelar i Nektar per den 31 maj 2019", framgår det av ett pressmeddelande.

Realtid har tidigare berättat om att samtliga sex Brummer Multi-strategy-fonder visade negativa avkastningar under 2018 och fem av fonderna tappade rejält i fondförmögenheten under året. Ett av innehaven i fonderna är Nektar.

Nu meddelar alltså Brummer Multi-Strategy (BMS) att man tagit beslutet att lösa in alla sina andelar i fonden Nektar per den 31 maj 2019.

"Syftet med alla förvaltningsbeslut är att förbättra BMS och dess förutsättningar att kunna generera en stark riskjusterad avkastning, som över tid är lågt korrelerad med aktier och obligationer. Förvaltarna gör nu bedömningen att Nektars förväntade framtida bidrag till BMS:s riskjusterade avkastning inte längre är konkurrenskraftigt nog och väljer därför att lösa in hela sitt innehav i fonden", framgår det av ett pressmeddelande från Brummer & Partners. 

Nektar är en hedgefond med inriktning mot huvudsakligen ränte- och valutamarknaderna och ett positionstagande baserat på relativ värdering och makroekonomisk syn. BMS har investerat i Nektar sedan starten i april 2002 och fonden har levererat starkt beträffande såväl avkastning som riskdiversifiering. Den finansiella miljön för en hedgefondstrategi som Nektars har dock varit tuff under de senaste åren och fonden har då inte lyckats leverera en konkurrenskraftig avkastning.

"Nektars vikt i BMS var som högst i juni 2016 och har sedan dess minskat, i synnerhet under 2019", skriver Brummer & Partners. 

– Nektar har varit en grundpelare i BMS sedan starten och det riskjusterade bidraget har över tiden varit starkt. De senaste åren har varit en tuff miljö för Nektars strategi på grund av bland annat låga räntor och extrem prissättning av volatilitet. Framtidsutsikterna är också svårbedömda. Under senare tid har vi haft en konstruktiv dialog med Nektar, men har nu fattat beslutet att lösa in alla andelar.

– Vi går in i fonder med intentionen om mycket långsiktigt samarbete och det här är förstås tråkigt efter 17 år. Men alla förvaltningsbeslut syftar till att förbättra BMS:s förutsättningar för att skapa en stark riskjusterad avkastning, säger Mikael Spångberg, BMS:s vd och portföljförvaltare.

Efter inlösen i Nektar är BMS investerad i åtta fonder: AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Bodenholm, Florin Court, Lynx, Manticore och Observatory.

Så gick innehaven under mars

Enligt en rapport från förvaltaren hade innehaven Lynx och Florin Court  båda en mycket bra marsmånad och var upp 7,6 respektive 4,4 procent främst genom vinster i de större räntemarknaderna (Lynx) och ränteinstrument i tillväxtmarknader (Florin Court).

Lång/kort-aktiefonden Bodenholm genererade positivt alfa (aktieurval) och den asiatiska makrofonden Arete hade också en bra månad med avkastningar över 1 procent.

Nektar (relativvärde inom räntor) och AlphaCrest (systematiska aktier) hade det motigare och avslutade månaden negativt, -1,1 procent respektive -1,4 procent. Lång/kort-aktiefonden Manticore var ner 2,1 procent.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons