Finans

Här är statens ramverk för statliga gröna obligationer

Regeringen har beslutat om ett ramverk som möjliggör en emission av statliga gröna obligationer.

Publicerad 2020-06-05

Det är första gången det genomförs en emittering av statliga gröna obligationer i Sverige och det svenska ramverket har tilldelats det högsta miljömässiga betyget av den externa granskaren.

Ramverket möjliggör för investerare att på ett transparent sätt kunna säkerställa att obligationerna är gröna. Riksgälden kommer att genomföra emissionen vid ett lämpligt tillfälle under 2020. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Ramverket är en nödvändig komponent för att kunna emittera gröna obligationer, det beskriver hur berättigade utgifter definieras, väljs ut, redovisas och rapporteras. Investerare ska enkelt och tydligt kunna följa vilka utgifter obligationen de köper kopplas till och vilka klimat- och miljöeffekter som förväntas uppnås.

Regeringen har också beslutat om vilka av budgetens utgifter som ska kopplas till de gröna obligationerna. Denna portfölj av utgifter sätter ett tak för möjlig emissionsvolym till 30 miljarder svenska kronor.

Det svenska ramverket har granskats av en extern part och har tilldelats det högsta miljömässiga betyget.

Riksgäldskontoret kommer i nästa steg att – utifrån målet för statsskuldspolitiken – bestämma närmare om emissionsvolym, löptid och tidpunkt för emission.

Ramverket bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in