Börs

Här är rådgivarna vid Spectracures företrädesemission

Vid företrädesemissionen i medicinteknikbolaget Spectracure deltog tre rådgivare.

Uppdaterad 2020-06-29
Publicerad 2020-06-29

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Spectracures företrädesemission. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission är i sin tur emissionsinstitut.

Teckningskursen i emissionen var 16 kronor per aktie. Bolaget ska använda pengarna till bland annat en klinisk fas 3-studie.

–  Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta, säger Spectracures vd Masoud Khayyami i en presskommentar.

Spectracure är noterat på First North och är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla framtidens system för behandling av inre cancertumörer. 

Platsannonser