”I den här marknaden har en del surdegar vi också”, säger Anders Wright vars fond Consensus Småbolag är näst bäst i år av 280 granskade fonder med huvudsaklig inriktning mot Sverige. Foto: Consensus.
”I den här marknaden har en del surdegar vi också”, säger Anders Wright vars fond Consensus Småbolag är näst bäst i år av 280 granskade fonder med huvudsaklig inriktning mot Sverige. Foto: Consensus
Fonder

Här är fonderna som står emot coronafallet 

Tre fonder med huvudsaklig inriktning mot Sverige har stått emot coronafallet på börsen bättre än alla sina konkurrenter – en är en storbolagsfond medan två är uppstickare.

Uppdaterad 2020-04-24
Publicerad 2020-04-23

När det gäller fonder för stora och små bolag med inriktning mot Sverige placerar sig många välkända bolag klart under snittet under cornakrisen, som Realtid kunde visa i måndags. Bland storbankerna klarar sig Swedbank sämst och har också den fond som har gått sämst sett till årets utveckling – Swedbank Roburs Sweden High Dividend.

När vi breddar basen – med hjälp av en sammanställning från Morningstar på måndagen – och tittar på fonder med minst hälften av placeringarna i Sverige visar det sig däremot att Swedbank Robur har den fond som klarat sig bäst i år och därmed igenom coronakrisen. Det handlar om Swedbank Robur Ny Teknik, en fond som huvudsakligen placerar aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag med teknikinriktning. Fonden har gått plus 8,78 procent i år. Därmed slår den klart sina konkurrenter och ligger långt över snittet för börsen, breda OMXSPI står för närvarande på minus 15,51 procent i år. 

Sedan i somras förvaltas fonden av Henrik Nyblom, men innan dess var det Erik Sprinchorn och Carl Armfelt som förknippades med fonden. De hoppade under uppmärksammade former av Swedbank Robur förra året för att starta det egna fondbolaget Tin fonder. Där förvaltar de fonden Tin Ny Teknik som är tredje bästa fond i år, med en uppgång på 5,84 procent.

Även TIn Ny Teknik har omkring två tredjedelar svenska bolag, men har också innehav i företag från bland annat USA, Norge och Finland. Sett till många av innehaven liknar Swedbanks och Tins teknikfonder varandra, något som uppenbarligen har fungerat väl i coronatider.

Carl Armfelt förklarar det med att många digitala bolag inte är särskilt cykliska. De har återkommande månatliga intäkter och många levererar produkter som konsumenter och företag har svårt att klara sig utan. 

– De digitala bolagen har blivit lite av ryggraden i ekonomin, säger Carl Armfelt.

Tin Ny Teknik fokuserar på produktbolag inom mjukvara, hälsa och digitala varumärken. 
– Merparten av bolagen inom mjukvara har kunderna svårt att stänga av. Ett exempel är Simcorp som levererar mjukvara till fondbolag. De har aldrig tappat en kund sedan de startade. 

Danska Simcorp är för övrigt ett nytt innehav sedan coronakrisens utrbrott och syns ännu inte på förteckningen över fondens innehav.

Även sektorn "digitala varumärken" har starkt bidragit till att att Tin Ny Teknik har stått emot så bra i år. Hit hör exempelvis många datorspelsutvecklare. De tre starkaste innehaven för fonden i år är datorspelsbolagen Paradox, Embracer och Take-Two Interactive. De första två svenska, det senare amerikanskt.

Har ni sett över innehaven nu under coronakrisen?
– Vi har egentligen vänt på varenda sten. När den plötsliga börssättningen kom ifrågasatte vi hela portföljen. Framför allt inom hälsa, speciellt medicinteknik. Där finns det ett antal innehav där det nu kan bli flera kvartal med sämre nyförsäljning. På ett sjukhus har du svårt att fokusera på din femåriga investeringsplan samtidigt som du ska bekämpa en coronakris, säger Carl Armfelt.

Vilken tidshorisont rekommenderar ni för en investering i fonden?
– Vi tror att eftersom vi lever i en digital tidsålder är teknik den viktigaste affärsdrivaren som finns och då lämpar sig en sådan här produkt för den långsiktiga spararen. Tre år, fem år, eller längre.

Det måste kännas skönt att tillhöra de bäst presterande fonderna med tanke på att ni är så färska?
– Definitivt, det hade varit väldigt tufft att ha den här situationen under uppstartsperioden 2019. 

Ytterligare två fonder som gått riktigt starkt i den granskade sektorn kommer från fondbolaget Consensus Asset Management. Consensus Småbolag är den näst bäst presterande fonden totalt sett i fondgenomgången som omfattar 280 fonder. Fonden har gått upp 6,13 procent i år. Consensus Sverige är femte bäst med minus 3,81 procent.

– Vi har fyra fonder totalt. Vår globalfond är på topp tre för i år. Och vår allokeringsfond Lighthouse ligger på de översta tio procenten, säger Anders Wright, fondförvaltare på Consensus.

Han förvaltar småbolagsfonden samt småbolagsdelen av Sverigefonden. Den senare har också storbolag, som förvaltas av Richard Andborn.

Även  Anders Wright lyfter fram bolag som producerar digitalt som exempel på företag som har klarat att upprätthålla efterfrågan i krisen. Dit hör det svenska datorspelsbolaget Stillfront Group och likaledes svenska gamingbolaget Evolution Gaming liksom svenska ljudboksföretaget Storytel.

– Över tid siktar vi på 15-20 procent i avkastning för våra kunder. I år kanske vi inte riktigt når upp dit, men det är ingen omöjlighet, säger Anders Wright.

Strategin är att köpa tillväxtbolag som ska vara lönsamma och konjunkturokänsliga.

– Min gissning är att börsen ska ned ytterligare en vända. I det första fallet fick vi lika mycket stryk som alla andra. Men i nästa vända tror jag att de bolag som marknaden ser inte har påverkats så mycket under det första kvartalet kommer att klara sig bättre, att marknaden blir mer selektiv.

Anders Wright tror därmed att exempelvis Storytel skulle klara sig bättre medan hotellbolag kan få se fortsatta större fall.

– Vi försöker hela tiden utvärdera bolag utifrån den information som kommer fram. Kambi fick otroligt mycket stryk när alla sportevenemang ställdes in. Vi ser det ändå som att efterfrågan där kommer tillbaka även om det kan bli ett förlorat år.

– Men ett jättefint bolag som managementkonsultföretaget BTS har en verksamhet som många bolag typiskt väljer att dra ned på under längre tid.

Anders Wright väntar sig att de flesta rapporterar ett ok första kvartal. Men att det mörknar i andra kvartalet vilket skulle kunna leda till ytterligare fall. 

Småbolagsfonden får ha tio procent onoterade bolag, men har en lägre andel än så för närvarande. Det största onoterade innehavet är den digitala tidningstjänsten Readly.

– Jag tror att de blir en vinnare på det här.

Hur gör ni för att hitta konjunkturokänsliga bolag?
– Det är ett hantverk som man gör varje dag. Vi pratar med många och läser mycket. Det fina med småbolagsdelen är att det kommer nya noteringar med hyfsat tätt intervall. Ett exempel är Mips som vi har haft sedan börsnoteringen. Det har varit en fantastisk resa. 

I Sverigefonden liknar småbolagsdelen småbolagsfonden. Bland storbolagen är favoriterna läkemedelsföretaget Sobi, skogs- och pappersföretaget SCA. samt hälsobolaget Midsona.

– Healthcare har varit en intressant trend som vi har satsat på redan sedan innan corona. Det har gjort att fonden har gått bra jämfört med många konkurrenter, säger Anders Wright .

Vilken tidshorisont rekommenderar du?
– När jag tittar på case räknar jag på vad bolaget tjänar på tre år. Vissa bolag kan vara dyra på årets vinst och därför kan kursen hoppa och fara på kort sikt. Tre års sikt är därför vettigt. 

Embracer och Stillfront gemensam faktor

Swedbank Robur Ny Teknik räknas som branschfond med inriktning mot nya teknikbolag.

 • På ett år har fonden avkastat 21,39 procent. I snitt på tre års sikt avkastar den 19,74 procent per år och på fem år 24,46 procent per år. De största innehaven är i huvudsak svenska bolag, som utgör två tredjedelar, men fonden har även bolag från Danmark, Storbritannien, Polen och USA. 
 • Förvaltningsavgiften är 1,25 procent. 
 • De tre största innehaven är Embracer Group, Sinch och Stillfront Group. 
 • Morningstars rating: Fem stjärnor.
 • Startdatum: 1996-11-11

Consensus Småbolag räknas som nordenfond med inriktning på små och medelstora företag. Över fyra femtedelar är svenska innehav.

 • Fonden har avkastat 24,64 procent senaste året. I snitt på tre år har fonden avkastat 17,9 procent i årstakt.
 • Fonden har en förvaltningsavgift på 1 procent och en resultatbaserad avgift på max 20 procent.
 • De tre största innehaven är Stillfront Group, Evolution Gaming och Embracer Group.
 • Fonden finns i fyra olika klasser, där A är standard. Innehaven är desamma, men klasserna riktar sig till olika storlek av investerare.
 • Morningstars rating: Fem stjärnor.
 • Startdatum: 2016-09-30. Fonden har enligt Consensus funnit i cirka 3,5 år.

Consensus har också bredare kapitalförvaltning och verksamhet inom corporate finance. Fonddelen ligger på ett fondhotell som sköts av FCG.

Tin Ny Teknik räknas som branschfond med inriktning mot nya teknikbolag. 

 • Över hälften av de tio största innehaven är svenska, men finns också från USA, Norge och Storbritannien.
 • Avgiften är 1,52 procent.
 • De tre största innehaven är Embracer Group, Nordic Entertainment Group och Stillfront Group.
 • Startdatum: 2019-02-04

Platsannonser