Fonder

Här är fonderna som hissas och dissas av Pensionsmyndigheten

Hittills har Pensionsmyndigheten godkänt 162 fonder och tagit beslut om att 61 fonder hittills nekas plats på fondtorget. Se hela listorna på Realtid.

Publicerad 2019-08-27

För ett år sedan fanns det drygt 800 fonder på fondtorget innan Pensionsmyndigheten sade upp samtliga avtal med fondbolagen. Tanken var att de fondbolag som vill ha kvar sina fonder på fondtorget ska ansöka om nytt fondavtal. På så vis städas fondtorget samtidigt som nya regelverk drivs igenom.

Successivt uppdaterar Pensionsmyndigheten vilka fonder som inte längre är valbara på fondtorget på grund av avslag eller att fondbolagen har dragit tillbaka ansökan, samtidigt blir listan på godkända fonder allt längre. 

I dag har Pensionsmyndigheten 162 fonder godkända och samtidigt nekas 61 fonder plats på fondtorget på grund av avslag eller på grund av att fondbolaget dragit tillbaka ansökan.

Bland annat har Lannebo Fonder sju fonder som blivit godkända, AMF Fonder har fått 12 fonder som är godkända, Storebrand har tre fonder, SPP Fonder har 18 fonder, Catella fyra fonder, Carnegie sju fonder, Didnér & Gerge tre fonder, Nordea 18 fonder, Öhman fonder  nio godkända fonder och Söderberg & Partners har två godkända fonder.

Två av Nordeas fonder, Nordea Nordamerikanska aktier och Nordea Japan har fått avslag och stoppades redan i mitten av april.

Tundra Fonders Tundra Pakistan Fund och Tundra Frontier Africa Fund fick avslag i början av maj och stoppades i mitten av maj. Även Tundra Vietnam Fund fick avslag i mitten av juni och stoppades i slutet av den månaden.

Handelsbanken Fonder har dragit tillbaka ansökan för sju fonder.

Spiltan Fonders Spiltan Globalfond Investmentbolag fick avslag i slutet av maj och stoppades i början av juni samtidigt som man drog tillbaka ansökan för Spiltan Aktiefond Dalarna.

– Det är bara att konstatera att fonden (Spiltan Globalfond Investmentbolag reds. anm.) inte var tre år och får då inte vara med på fondtorget. Det är bara att acceptera men det är tråkigt eftersom det bara var några månader kvar. Jag tycker att man kan vara lite flexibel, men samtidigt är det en myndighet och det är dessa regler som styr, säger Spiltan Fonders ordförande Per H Börjesson.

Vad ser du för fördelar att finnas kvar på Fondtorget?
– Det man missar i detta är att det har varit en fantastisk utbildningsinsats där man måste ta ett större ansvar för sin pension. Detta var en anledning till att PPM startade och en anledning till att vi startade fondbolaget. Det skapade konkurrens på fondmarknaden. Tack vare PPM har konkurrensen ökat på aktiva fonder som verkligen är aktiva.

– Nu är det tråkigt för att nu går det inte att starta fondbolag tack vare alla regelkrav och att man hela tiden måste ha compliance. Det tragiska med detta är att man tror att man hjälper spararen men egentligen blir det sämre för spararna, säger Per H Börjesson.

Från att samtliga fonder varit välkomna på fondtorget, till i dag då endast fonder som uppfyller vissa krav är välkomna kan det framöver bli ännu färre fonder på fondtorget. I november ska en utredning om ett nytt lagförslag redovisas. Lagförslaget innebär att en ny myndighet ska få uppgiften att upphandla fonder till fondtorget. Myndigheten ska även förvalta fondtorget. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet redan den 1 september 2020.

Nytt fondavtal

Pensionsmyndigheten har, på grund av förändrad lagstiftning inom premiepensionen, sagt upp samtliga avtal med de fondbolag som den 1 november 2018 hade fonder på fondtorget. 

De fondbolag som ville ha kvar fonder på fondtorget skulle ha ansökt om att få ingå nytt fondavtal med Pensionsmyndigheten senast den 28 december 2018. 

Platsannonser