Fastigheter

Hans Wallenstam: ”Ta inte ett nej för ett nej”

Fastighetsmagnaten i Realtid TV om sin nya bok om fastighetskrisen på 1990-talet.

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-11

Att Wallenstams fastigheter idag alltid ligger i centrum och att portföljen har en låg riskprofil – det är resultatet av lärdomar som Hans Wallenstam drog under den stora krisen i början av 1990-talet. I morgon kommer hans bok ”Mot alla odds – vägen ur fastighetskrisen” med fler insikter – och Realtid har fått en förhandstitt.

Hans Wallenstam var 29 år när han blev vd samtidigt som krisen slog till med full kraft. Wallenstam Fastighets AB blev det enda börsnoterade fastighetsbolag i Göteborgstrakten som inte gick omkull under krisen.

–Det påverkade mig som person. Det ansvaret som jag fick i så ung ålder har påverkat mig på många sätt, säger Hans Wallenstam till Realtid TV.

Enligt honom var krisen en av de mest förödande kriserna i svensk historia – och den har fått stor påverkan också på fastighetsbolagets inriktning.

–Att vi har alla våra hus i centrum och en väldigt riskfri fastighetsportfölj är sådana lärdomar som jag har dragit, säger Hans Wallenstam.

Han lyfter också fram vikten av att våga ifrågasätta och inte ta ett nej för ett nej.

– Huvudbudskapen i boken är att man ska tro på sig själv och den idé man har. Man ska inte ta ett nej som en anledning att sluta, utan hitta en väg ur alla nej och gör det till en möjlighet istället, säger han.

På ett år rasade bolagets börskurs från 220 kronor till knappt 10 kronor. Hur gick dina tankar då?

– På den tiden tog man bara nästa dag. Man blev aldrig nedslagen hur mycket slag man än fick. Man vaknade upp och så var nästa dag en ny möjlighet. Skulle man börja göra planer så kanske det var lite nedslående, så istället var det bara att ta nästa dag och se den som en möjlighet att göra bra saker, säger han.

Det tog fem år för Hans Wallenstam att skriva boken och han medger att bokskrivande är lite utanför hans egen komfortzon.

– Man känner sig inte helt komfortabel att lämna ut delar av sig själv och delar av sin historia, men det är nyttigt att göra nya saker i livet, så jag antog utmaningen och tycker att det är roligt att boken nu är klar, säger han.

Att boken handlar om kriser och ges ut den 11 september säger han dock vara en slump – även om datumet råkar sammanfalla med Hans Wallenstams egen födelsedag.

Författaren Antonia Stackelberg har hjälpt Hans Wallenstam i arbetet, som ursprungligen var ett uppdrag från Wallenstams styrelse. Däremot menar Hans Wallenstam att man inte behöver vara Wallenstamfanatiker för att ha glädje av att läsa den.

– Boken är också en historiebeskrivning av hur det var på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Om man är intresserad av det tidevarvet så kan den vara intressant även om man inte är så intresserad av Wallenstam, säger han.

Platsannonser