Carina Åkerström vd och koncernchef Handlelsbanken
Carina Åkerström vd och koncernchef Handelsbanken. Foto: Janerik Henriksson/TT
Bank

Handelsbanken redovisar "det bästa halvårsresultatet och kvartalsresultatet någonsin"

Handelsbanken räknar med att intäkterna fortsätter växa snabbare än kostnaderna. Strategiarbetet som inleddes 2019 ”fortsätter men är långt ifrån avslutat”.

Uppdaterad 2021-07-19
Publicerad 2021-07-16

Under det andra kvartalet 2021 steg Handelsbankens rörelseresultat med 7 procent till 5 988 miljoner kronor, jämfört med 5 612 miljoner kronor motsvarande kvartal år 2020. Det framgår av Handelsbankens delårsrapport för första halvåret 2021. Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 930 miljoner kronor (5 151), att jämföra med  Factsets analytikerkonsensus som låg på 5 763 miljoner kronor, enligt Finwire. Intäkterna ökade med 3 procent till 11 602 miljoner kronor (11 292), vilket är mer än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 340 miljoner kronor. Kostnaderna minskade något och uppgick till -5 672 miljoner kronor (-5 683). Valutakursförändringar påverkade kostnaderna negativt med -26 miljoner kronor.  K/I-talet förbättrades till 48,9 procent (50,3) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6 procent (10,6). Periodens resultat efter skatt steg med 8 procent till 4 733 miljoner kronor (4 381). Resultatet per aktie uppgick till 2,39 kr (2,21). 

– I vårt resultat ser vi nu tydliga effekter av den ändrade inriktningen av banken, med än mer fokus på finansiering och kapitalförvaltning. Redan för ett år sedan började det märkas på kostnaderna, nu ser vi det också på intäkterna. Det är både det bästa halvårsresultatet och kvartalsresultatet någonsin, samtidigt som vi har en fortsatt hög kundnöjdhet, säger Handelsbankens vd och koncernchef Carina Åkerström i en skriftlig kommentar. 

Hon fortsätter:

–  Den goda utvecklingen inom bolån, kapitalförvaltning och finansiering fortsätter som ett resultat av bankens fokusering. Det handlar inte minst om fastighetsrelaterad företagsutlåning och grön finansiering, där Handelsbanken var först i Norden med grönt EU-taxonomianpassat lån. Marginalutvecklingen är stabil.

– Vår historiskt höga kreditkvalitet fortsätter att stärkas och speglar vår långsiktigt hållbara syn på risk. Trots att vi bibehåller vår extra reservering, som vi gjorde i fjol mot bakgrund av pandemin, landar vi på nettoåterföringar om 55 miljoner kronor under det första halvåret – och en kreditförlustnivå på 0,00 procent, säger Åkerström.

Bankens pågående kostnadsreduktion fortskrider enligt plan, skriver Handelsbanken. "[...] Hittills har initiativ motsvarande 1,3 miljarder kronor avtalats/åtgärdats sedan [det tredje kvartalet] 2020 med en uppnådd positiv resultateffekt om 400 miljoner kronor. Sammanlagt drygt 700 personer, motsvarande ca 6 procent av totalt antal anställda, har ingått avtal om att lämna banken”, heter det i delårsrapporten.

Under 2019 inledde Handelsbanken ett omfattande strategiarbete med en stor kartläggning av hela sin verksamhet, mot bakgrund av den negativa resultatutvecklingen under de föregående åren. 

“Banken bedömer att utvecklingen med intäkter som växer snabbare än kostnaderna kommer att fortsätta. Genomförandet fortsätter men är långt ifrån avslutat. I takt med att det fortskrider och specialiseringen i banken ökar ytterligare, förväntas den positiva utvecklingen fortsätta. Åtgärderna genomförs i förväntad takt, inom vissa områden även lite snabbare än förväntat. Kapitalsituationen har fortsatt att förstärkas genom en lönsam tillväxt med nöjda kunder till låg risk. Sammanfattningsvis var resultatet första halvåret i huvudsak i linje med bankens förväntan. Resultatet visar att den förändring av bankens inriktning som inleddes för drygt två år sedan ger önskade, men främst förväntade, effekter,” heter det i delårsrapporten.

 

Platsannonser

Logga in