Stephan Erne, chief digital officer, Handelsbanken
Stephan Erne, chief digital officer, Handelsbanken. Foto: Handelsbanken
Digitalisering

Handelsbanken: ”Att omfamna ‘molnparadigmet’ handlar om mer än bara förändringar inom IT-infrastruktur”

Förändrade processer, arbetssätt och affärsmodeller är minst lika viktiga  som förändringar i IT-infrastrukturen, när man utvecklar och utvärderar en molnstrategi, säger Stephan Erne, Chief Digital Officer på Handelsbanken, till Realtid.

Uppdaterad 2021-03-31
Publicerad 2021-03-31

Det är ofta så att diskussionen om molnstrategi hos etablerade finansaktörer handlar om endast IT-infrastruktur, om man valt att ersätta “on premises”-infrastruktur (fysisk infrastruktur) helt eller delvis med en molnlösning (lift & shift). Molnet är dock mycket mer än förändringar i IT-infrastruktur, säger Stephan Erne, Chief Digital Officer på Handelsbanken, till Realtid.

Idag använder Handelsbanken en rad molnleverantörer till en lång rad lösningar, exempelvis SaaS (software-as-a-service) exempelvis för CRM, HR, betallösningar, eller AI, PaaS (Platform-as-a-Service) och IaaS (Infrastructure-as-a-Service). 

– Vissa är i operativ drift och andra är i utvärderings- och teststadium, säger Stephan Erne.

Vad gör ni mer specifikt i molnet idag? Vad planerar ni att göra i molnet framöver? 
– Vi ser flera områden och vi är i en slutlig upphandlingsfas inom olika områden och planerar att implementera dessa senare under året i flera länder. 

En av nyckelfrågorna om molnet handlar om hur mycket en organisation investerat, vilket oftast sätts emot investeringar i befintlig “on-premises- infrastruktur. Viktigt i det sammanhanget är att ta hänsyn till investeringar och vinsterna från användningen av molnet inom till bland andra processer och tjänsteutveckling. Det är däremot svårt att lägga exakta belopp på dessa. 

–  Transformationen att dra nytta av molntjänster och att omfamna ‘molnparadigmet innebär förändringar inte bara inom IT-infrastruktur utan också förändrade processer, arbetssätt och affärsmodeller. Därför är det väldigt svårt att visa omfånget av det med en siffra. Effekter av att använda molntjänster kommer i de flesta fall också att uppstå på affärssidan, säger Stephan Erne.

Vilka utmaningar ser ni med att använda molnet? 
–  Utmaningen ligger i att hantera komplexiteten att välja rätt område med rätt partner och utvärdera det kort- och långsiktiga värde vi kan skapa med molntjänster. Därför testar vi det i mindre skala på olika ställen och skalar sedan upp för att får bredare effekt. 

Vilka typer av kompetenser krävs det och hur lätt eller svårt är det för er att rekrytera den typen av kompetens?
– Eftersom användning av molntjänster oftast innebär en förändring av arbetssätt och processer behövs det en förståelse inte bara för teknikens potential men också för affärsmässiga utmaningar. De flesta leverantörer har väldigt bra utbildningsplattformar och vi upplever en stor drivkraft hos våra kollegor att lära sig nya teknologier. Vi anställer också nya kollegor som redan har kompetensen och då upplever vi att det är lättare att hitta kompetens att utveckla på och inom ramverken hos de stora molnleverantörer då tillgängligheten samt standardiseringen är hög 

Rent organisatoriskt, var sitter ”molnchefen” inom organisationen? 
– Eftersom molntjänster kan användas inom väldigt många delar i banken från kund- och medarbetarnära applikationer över utvecklingsmodeller med DevOps till infrastrukturtjänster driver vi det på olika ställen inom banken. 

Vilka utmaningar kopplade till dataskyddsregelverket innebär molnet hos er?
– Som alla företag så ser vi till att följa regelverken och hantera de utmaningar som legala krav ställer i olika länder. Här jobbar vi intensivt ihop med de leverantörer för att hitta lösningar för att skydda data från kunder och medarbetare, säger Stephan Erne.

I slutet av mars offentliggjorde SEB ett strategiskt partnerskap med Google Cloud med syfte att accelerera bankens digitaliseringsresa och även i samarbete med Google Cloud skapa ”banbrytande nya banktjänster” för SEB:s kunder. Det övergripande målet handlar om att  att uppnå större kostnadseffektivitet, flexibilitet, och skalbarhet, sa SEB.

Andra aktörer har hittills varit relativt förtegna om hur deras molnstrategi ser ut, inte minst för att det handlar om konkurrenskraft. På Nordea säger senior kommunikatör och pressansvarig Carl Hemeren att även säkerhetsaspekter gör att banken väljer att inte kommunicera om sin molnstrategi i detaljer.

– Molntjänster används i många delar av verksamheten och ligger som en integrerad del i olika ansvarsområden. Vi har således ingen sådan specifik talesperson eller molnchef. Vi arbetar löpande med denna teknik men ur säkerhetssynpunkt och respekt för olika avtal väljer vi att inte gå in på detaljer kring strategi, leverantörer och frågor kopplade till detta, säger Carl Hemeren till Realtid.

Platsannonser

Logga in