Annons

Annons

Thomas1.jpg

Thomas Lindahl är ny chef för DWS Norden. Foto: Press

Hallå där, Thomas Lindahl...

... ny chef för den nordiska marknaden på DWS, Deutsches enhet för kapitalförvaltning.

Vad gjorde du innan du kom till Deutsche år 2000?
 
– Jag har haft olika roller inom equities i Finland och Norden sedan 1987. Innan jag kom till Deutsche var jag head of equities på Aros Securities i Finland.  
 
Vad lockade dig till den tyska globala storbanken i slutet på 90-talet?
 
– Möjligheten att erbjuda produkter och tjänster från en global plattform till en kundbas som riktade placeringarna alltmer globalt.  
 
Hur skiljer sig Deutsches finska marknad från den svenska?
 

– Den finska och svenska marknaden är rätt lika ur DWS:s synvinkel. Svenska marknaden är betydligt större än den finska. vilket samtidigt innebär en hårdare konkurrens om kunder och transaktioner i Sverige. Globala aktörer väljer ofta att av denna orsak att etablera verksamheten i Stockholm.

– Konkurrensen om långsiktiga affärsrelationer är givetvis mycket tuff gällande de största institutionella placerarna i alla nordiska länder. Men Sverige som marknad har alltid varit i fokus bland globala aktörer. Detta öppnar givetvis intressanta möjligheter i övriga länder. Finland är i paritet med Sverige när det gäller ETF-användandet [börshandlade fonder] och de institutionella kunderna är väl införsatta med hur man handlar ETF:er.
 
Finns det några skillnader mellan ländernas kundbas?

– DWS i Norden riktar sig primärt mot institutionella investerare och inom detta område är kundbasen väldigt lika i Sverige och Finland. Målgruppen består främst av nordiska pensions- och försäkringsbolag, kapital- och förmögenhetsförvaltare samt distributörer.
 
Vad kan du tillföra DWS som Nordenchef?
 

– Jag har lång erfarenhet av den finansiella industrin, starka kundrelationer och värdefull erfarenhet av att på bästa sätt kombinera lokal kännedom med allt vad ett globalt företag kan erbjuda både externt och internt. Jag tror på långsiktighet och stabilitet i verksamheten. Något jag torde representera efter 18 år på Deutsche Bank.
 
Vad blir ditt huvudfokus som chef?
 
– För mig personligen gäller det givetvis att lära mig så mycket som möjligt om asset management-industrin och DWS produkter inom aktiv, passiv och alternativ förvaltning. En del produkter som Xtrackers ETF:er och Croci fonder är bekanta från tiden då dessa produkter var en del av banken. Som en diversifierad asset manager står DWS på flera ben med många innovativa produkter.

Annons

Annons

– För vårt team i Norden gäller det att stärka DWS som varumärke i Norden efter börsintroduktionen och namnändringen från Deutsche Asset Management. Likaså vill vi visa stabilitet i verksamheten, då vi nu har ett bra och motiverat team i Norden där alla tycker det är väldigt spännande att vara en del av det avknoppade nya bolaget DWS och bygga något nytt.

– Vi är del av ett tillväxtområde som banken har definierat som kärnverksamhet vilket känns mycket bra. ETF- verksamheten förblir under namnet Xtrackers som är ett väletablerat varumärke i Norden.
 
Ska du driva någon särskild förändring?

– Det finns ingen större förändring i själva kärnverksamheten i mitt mandat. Tillsammans med mitt team skall vi fortsätta att bygga upp verksamheten på lång sikt i Norden. DWS är redan etablerat och mycket framgångsrikt i fysiskt replikerade passiva produkter i Norden, beroende på en lång och målmedveten satsning på Xtrackers ETF och ETC-produkter [börshandlad "commodity", till exempel olika typer av råvaror].

– Inom aktiva och alternativa produkter har vi några riktigt starka etablerade kundförhållanden, men här bygger vi generellt upp verksamheten från en klart lägre nivå jämfört med passiva sidan. Vi vill göra DWS känt i Norden och representera kontinuitet, kvalitet och innovation inför våra kunder.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons