Annons

Annons

fredrik-atting_534.jpg

Fredrik Åtting är partner och långvägare som arbetat på EQT Partners ända sedan grundandet 1994. För närvarande är han baserad på firmans kontor i München.

Hallå där, Fredrik Åtting, partner på EQT...

...som tillsammans med Joakim Rubin från Zeres Capital ska driva den nya fonden för investeringar i publik mid market.

Varför gör ni den här satsningen just nu?
– EQT står aldrig still och vi letar alltid möjligheter där EQT:s plattform kan komma till nytta. Under de senaste åren har vi sett många noterade medelstora bolag som skulle kunnat utvecklats bättre med en aktiv ägare. EQT har lång erfarenhet av att vara en aktör i det finansiella ekosystemet (både via IPOs och utköp). Nu är tiden mogen för EQT att gå djupare in i analysen av möjligheterna att vara en långsiktig och aktiv ägare i den publika marknaden.

Hur långt har ni kommit med fonden, hur mycket kapital tänker ni resa och med vilken tidshorisont?
– Det kan vi dessvärre inte kommentera.

Hur stora investeringar blir det, i vilka bolag och geografier?
– Tanken är att utvärdera möjligheterna att ta positioner på cirka 10-20 procent i medelstora bolag med ett börsvärde på upp till cirka 25 miljarder kronor. Det blir i EQT:s kärnmarknader Norra Europa och så klart specifikt Norden.

Annons

Annons

Har ni jobbat ihop med Zeres tidigare? Berätta kort om bakgrunden till samarbetet:
– Vi har känt Joakim Rubin sedan hans tid som kundansvarig för EQT på Handelsbanken och Zeres har investerat i några av EQT:s IPOs. Men vi delar också synen på ansvarsfullt ägande.

Ni ska bygga ett team, vad mer kan du berätta?
– Ja, EQT Partners skapar ett dedikerat team med investeringsrådgivare både från EQT:s buyout-sida och från Zeres.

Under våren kommer sex investeringsrådgivare från Zeres att börja på EQT Partners och ytterligare tre går från buyout-sidan på EQT. Zeres fond kommer att fortsätta som tidigare, tills vidare.

Blir detta en ny så kallad aktivistfond?
– Nej, inte alls aktivist, vi ser det här som något helt nytt. Det handlar om att ta EQT:s kompetens och sätt att skapa värde genom att samarbeta med ledning och styrelse, till publika bolag där EQT tillsammans med övriga ägare kan skapa ännu bättre förutsättningar för bolagen att nå full potential.

Finns det speciella utmaningar med att vara aktiv ägare på börsen?
– Klart att det finns skillnader mellan att äga 100 procnet i den privata sfären jämfört med en minoritetsposition i ett noterat bolag. Det kan ta längre tid att genomföra förändringar och kräva mer samsyn men givet att perspektivet är att göra bolagen starka på lång sikt, ser vi inte det som något problem. Här kommer Zeres erfarenhet in – de har varit aktiva ägare i den nordiska marknaden i över tio år.

– EQT har ju också erfarenhet av den noterade miljön i och med de IPOs som gjorts i de nordiska länderna, som exempelvis AcadeMedia, XXL, ISS och nu senast Terveystalo, som är största vårdföretaget i Finland.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons