Börs

Grön energi lockar Avanzas sparare

Avanzas sparare gör 78 710 fondaffärer per dag i november. Det är 43 procent fler än samma månad i fjol, visar statistik från 732 900 fondkunder hos Avanza.

Publicerad 2020-11-27

Spararna fortsätter att favorisera fonder inom förnybar energi och globalt finns en allt större samsyn om behovet av att adressera klimatfrågan.

– Branschfonder inom förnybar energi fortsätter att locka spararna. Den senaste tiden har vi sett flera faktorer tala till megatrendens favör. Dels Joe Bidens klimatplan, dels EU:s besked om att de viker den största andelen någonsin av den största budgeten någonsin till grön omställning. Dessutom har vi sett stora globala kapitalförvaltare ställa om sin förvaltning mot en hållbar sådan i allt snabbare takt. Spararna seglar dit trenden blåser och positionerar sig för att dra nytta av en megatrend karaktäriserad av sekulär tillväxt. Det kan vara klokt att ha viss exponering mot strukturell tillväxt och megatrender över tid, säger Nicklas Andersson, Avanzas sparekonom.

Sverigefonder är fortsatt den näst mest köpta fondkategorin.

–Sverigefonder med exponering mot investmentbolag lockar mest, medan nästan var fjärde sparkrona går till indexfonder. Investmentbolag är en god bas i ett långsiktigt sparande och karaktäriseras i princip uteslutande av starka huvudägare vilket bör ses positivt. I indexfonderna är det primärt exponering mot OMXS30 som spararna väljer. Det är ett smalt index även om det utgör nästan 60 procent av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Indexet är tungt viktat mot bank och verkstad, två sektorer som haft medvind under månaden i takt med ökad vaccinoptimism, fortsätter Andersson.

Fastighetsfonder är månadens mest sålda fonder.

–Fastighetssektorn var en rejäl pandemiförlorare under våren med kraftiga fall som följd. Dessutom adderade en bräcklig obligationsmarknad ytterligare sordin på riskviljan. I takt med positiva besked om potentiella vaccin har vi sett en återhämtning. I november har många fastighetsbolag gått bättre än börsen, samtidigt som många nya fastighetsbolag noterats. Oron för effekterna av den andra pandemivågen verkar dock ha fått spararna att trycka på säljknappen. I det korta perspektivet kan jag förstå viss vinsthemtagning, givet osäkerheten.

 

Platsannonser