Panel

"Goda förutsättningar för ett starkt M&A-år även 2019"

Fredagspanelen bestående av tre svenska M&A-rådgivare, Vinge-advokaten Christina Kokko, SEB:s corp-chef Carl Montalvo samt M&A-chefen Mats Öberg på Grant Thornton, ger en prognos om hur M&A-året 2019 kommer att se ut.

Uppdaterad 2018-12-14
Publicerad 2018-12-14

Christina Kokko, advokat och partner på Advokatfirman Vinge

Vad talar för att 2019 blir ett bättre M&A-år än 2018?
– Jag tror inte att 2019 kommer att bli ett bättre M&A-år än 2018, men det är positivt att marknaden är stark trots oroande och osäkra omvärldsfaktorer. Om exempelvis konsekvenserna av Brexit eller Trumps handelskrig skulle bli mer förutsägbara kan M&A-klimatet potentiellt bli ännu mer gynnsamt, med tanke på de fortsatta positiva underliggande faktorerna som låga räntor, starka balansräkningar och stora nyresta PE-fonder. Inom Vinges M&A-avdelning konstaterar vi med viss förvåning att vår transaktionspipeline för Q1 2019 är starkare än på många år.

Vad talar emot?
– Att 2018 har varit så oerhört bra. Psykologi kan spela in – efter en lång högkonjunktur väntar alla på vändningen. Om det bara innebär en viss justering eller en riktig avmattning beror bland annat på omvärldsfaktorer och ränteläget. Industribolag kommer dock att behöva göra strukturaffärer i såväl goda som dåliga tider och PE-fonderna måste fortsätta att förvärva, utveckla och sälja bolag, vilket talar emot en dramatisk nedgång.

Noteringar eller utköp - vilken riktning dominerar börsen 2019?
– Utköp. Just nu ser vi relativt hög aktivitet på publik M&A och något lägre på IPOs – i synnerhet i jämförelse med 2014-2017, men dessa år har ju dock varit extrema IPO-år.

Vilken svensk transaktionsrådgivare är värd en hyllning och varför?
– Svårt att välja! Det finns så många bra finansiella och legala transaktionsrådgivare på den svenska marknaden. Jag tycker generellt att vi har ett transparant, professionellt och gott samarbetsklimat rådgivare emellan, oavsett om vi är på samma eller olika sidor. 

 

Carl Montalvo, chef för SEB Corporate Finance

Vad talar för att 2019 blir ett bättre M&A-år än 2018?
– Vi har sett en trend med ökande M&A-aktivitet successivt under året. Som exempel kan nämnas ett stort antal publika bud som har lanserats i Q4 i år och  som påvisar att värderingarna på börsen kan gå att räkna hem. Det stora intresset för M&A-driven tillväxt kombinerat med tillgång till kapital som finns hos börsnoterade bolag och Private Equity talar för hög aktivitet även 2019.

Vad talar emot?
– Det går alltid att hitta risker men min bedömning är att tillgången på kapital och intresset för M&A tydligt talar för ökad M&A-aktivitet.

Noteringar eller utköp - vilken riktning dominerar börsen 2019?
– Baserat på vad vi sett under hösten i år så synes svaret uppenbart vara utköp. I Private Equity-portföljerna finns ett antal spännande och framgångsrika bolag som skulle passa bra på börsen. Jag skulle inte utesluta att noteringarna tar fart igen i mitten av nästa år.

Vilken svensk transaktionsrådgivare är värd en hyllning och varför?
– Det finna många duktiga branschkollegor som förtjänar att hyllas men för 2018 skulle jag särskilt lyfta fram oss själva som ser ut nu komma ut mycket väl 2018 både vad gäller volym och antal M&A-affärer. Därmed vill jag hylla alla mina kollegor som arbetat hårt för detta!
 

Mats Öberg, director på Grant Thorntons M&A-enhet

Vad talar för att 2019 blir ett bättre M&A-år än 2018?
– Relativt låga räntor, möjligheten att erhålla lånefinansiering med bra villkor samt investeringsvilligt kapital skapar goda förutsättningar för ett starkt M&A år även 2019. Vi ser inga tecken på avmattning när det gäller rörelsedrivande bolag inom SME-segmentet. Efterfrågan på våra transaktionsrelaterade tjänster är väldigt stor och stigande.

Vad talar emot?
– Även om vissa analytiker menar att utsikterna på makronivå ser relativt bra ut finns frågor och farhågor som kan påverka M&A-klimatet negativt 2019, ex vis inbromsning i den globala tillväxten, oro för handelskrig, Brexit och kapacitetsbrist.

Noteringar eller utköp - vilken riktning dominerar börsen 2019?
– Genom vårt nätverk indikeras att utköp/konsolideringar kan komma att dominera 2019. Delvis beroende på lägre bolagsvärderingar där storägare kanske passar på att lägga ett bud. 

Vilken svensk transaktionsrådgivare är värd en hyllning och varför?
– Grant Thornton och dess medarbetare som bistår ägarledda bolag med värdedrivande affärsrådgivning. När det sedan blir aktuellt med ett ägarskifte är verksamheten väl förberedd vilket underlättar ägarskiftet och ökar såväl värde som intresse. Grant Thorntons erfarna specialister bistår därefter för att hitta en ny ägare genom en effektiv process.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in