Börs

Garo till börsen

Elinstallationsbolaget Garo börsnoteras och säljer 46 procent av totala antaler aktier.

Uppdaterad 2016-03-07
Publicerad 2016-03-07

Småländska Garo utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och Garos huvudsakliga kundgrupp är elgrossister.

I syfte att främja Garos fortsatta tillväxt och utveckling har ägarna Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson Invest AB beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna genom en försäljning av befintliga aktier. Det framgår från ett pressmeddelande från Garo. Styrelsen för Garo har samtidigt ansökt om notering av Garos aktier på Nasdaq Stockholm. Ansökan har godkänts under förutsättning att sedvanliga villkor uppfyllts. Idag offentliggörs prospekt samt övriga villkor i erbjudandet.

Priset per aktie i har fastställts till 73 kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Garo om 730 miljoner kronor. Förutsatt att erbjudandet fulltecknas, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgår värdet av erbjudandet till 335,8 miljoner kronor motsvarande 46 procent av det totala antalet aktier i Garo. Svolder AB och Vätterledens Invest AB har åtagit sig (förutsatt vissa sedvanliga villkor) att förvärva aktier motsvarande 30,4 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och 14,0 procent av det totala antalet aktier.

Beräknad första handelsdag för Garo-aktien på Nasdaq Stockholm är den 16 mars 2016.

Carnegie Investment Bank är global Coordinator och bookrunner.

Platsannonser

Logga in