Foto: Pixabay
Bank

Gammal IT tynger bankerna

Bankerna upplever ett fortsatt stort tryck att förbättra sina tjänster då nya fintechaktörer fortsätter att ta marknadsandelar. Det visar World Retail Banking Report 2020 av Cap Gemini och Efma.

Publicerad 2020-06-12
Klas Rutberg.

Den nya konsultrapporten visar att banker som nyligen gjort investeringar i nya digitala plattformar anser att det skapar bättre förutsättningar att öka intäkter, skapa nya tjänster och förbättra effektiviteten.

Rapporten täcker situationen globalt och visar att banker är fortsatt fast gamla IT-system. Många banker känner sig fast i gamla IT-system och ett spindelnät av kopplingar dem emellan vilket medför utmaningar att enkelt anamma ny teknik. Det i sin tur skapar utmaningar med att utveckla den upplevelse som dagens kunder förväntar sig. 

Rapporten visar på att bankerna kan övervinna en del av utmaningarna med gamla IT-system genom att skapa strategiska samarbeten med fintechbolag som tillför nya innovativa tekniska lösningar. Mer än hälften av de beslutsfattare som intervjuats anser att en stegvis modernisering och utbyte av gammal teknik med hjälp av noga utvalda samarbetspartners är vägen framåt för dem. 

Banker som börjar använda sig av olika plattformsmodeller kan utöka sin räckvidd på marknaden, öka effektivitet och lönsamhet samt erbjuda differentierade, personliga tjänster jämfört med sina konkurrenter. Ett genomtänkt och stegvis skifte mot en plattformsbaserad modell gör att banker kan skapa nya affärsmodeller och intäktsströmmar.

– Kunderna förväntar sig idag att få samma typ av kundupplevelse hos sina banker som de vant sig vid från teknikjättar och fintechs. Bankerna vill, men upplever samtidigt svårigheter med att uppfylla kundernas förväntningar då de gång på gång stöter på problem med gammal infrastruktur, säger Klas Rutberg, ansvarig för Retail Banking-området på Cap Gemini Invent. 

– Dessutom är dessa satsningar ofta kopplade till stora investeringar där man redan från början har en stor osäkerhet i om initiativet faktiskt kommer resultera i den förväntade nyttan av investeringen.

– Vi börjar se att fler banker som nu investerar i modernisering av sin gamla systempark gör det med samarbetspartners och att man i samband med det tar sikte mot nya intäktsströmmar och affärsmodeller, säger Klas Rutberg

Metod

Årets upplaga av World Retail Banking Report bygger på forskning och insikt från 2020 Global Retail Banking Executive Survey, intervjuer med ledare och Capgemini Open X Readiness Index. Rapporten inkluderar insikt från fördjupningsintervjuer med över 80 chefer i ledande banker från olika regioner.

Om Efma

Efma är en global ideell organisation som grundades 1971 av banker och försäkringsbolag. Mer än 3300 varumärken fördelat på 130 länder är medlemmar i Efma. Huvudkontor i Paris och övriga kontor i London, Bryssel, Andorra, Stockholm, Bratislava, Dubai, Milano, Montreal, Istanbul, Peking och Singapore.

Platsannonser

Logga in