Nyemission

Fundedbyme genomför riktad nyemission om 2,9 miljoner kronor 

Fundedbyme har beslutat att genomföra en riktad emission till strategiska delägare.

Publicerad 2020-09-28

Crowdfunding-plattformen Fundedbymes styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 2 203 647 st A-aktier till en teckningskurs om 1,36 kronor per A-aktie till större aktieägare, skriver bolaget i ett pressmeddelande idag. Emissionen ska tillföra bolaget 2 996 960 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om maximalt 14,68 procent av aktier baserat på det totala antalet aktier i FundedByMe vid tiden för emissionen. Nyemissionen av A-aktier, med tio röster per aktie, innebär att rösterna späds ut med maximalt 20,69 procent, skriver bolaget.

– Vi har jobbat väldigt hårt på att sänka kostnaderna och jobbar nu mycket målmedvetet och fokuserat på att nå lönsamhet. Som grundare uppskattar jag även att andra större aktieägare delar tilltron till bolagets strategi och utveckling, säger Daniel Daboczy, vd för Fundedbyme, i pressmeddelandet.

Platsannonser