Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Helena Palmgren, Palmgren & Bähr.
Pension

Frida Bratt: "Jag är förvånad över att räntenivåns effekt på våra framtida pensioner inte diskuteras mer"

Branschprofilerna Frida Bratt och Helena Palmgren om pensionsjättarnas sjunkande direktavkastning och omviktning av tillgångar.

Publicerad 2020-10-14

Hur man än vrider och vänder på det så ser det inte vackert ut, skriver Realtids Per Lindvall i en krönika om pensionsföretagen med Alecta i spetsen. Minskad direktavkastning gör att bolagen viktar om sig mot aktier eller alternativa investeringar, vilket pressar upp priserna och risknivåerna ytterligare på dessa tillgångar.

Helena Palmgren, tidigare vd för Nordnet Pension och Brummer Life, driver egen konsultverksamhet tillsammans med Joakim Bähr i bolaget Palmgren & Bähr, håller med om problematiken och konstaterar att det är en generell utmaning inom kapitalförvaltning.

– Klimatet för kapitalförvaltning har förändrats väsentligt de senaste åren. En grundläggande faktor förr var den stabilitet som man kunde förvänta sig från räntemarknaden, men i och med att räntan idag är nära noll har dessa förutsättningar förändrats. För att hitta avkastning tvingas man längre ut på riskskalan, vilket leder till högre priser på risktillgångar, säger Helena Palmgren.

Hon betonar att tradlivsbolagens prioriteringar i första hand handlar om att hålla sina åtaganden och garantier och i andra hand generera överavkastning.

– Från spararnas perspektiv är min erfarenhet att det sällan finns vare sig en primär önskan eller förväntan om att tradliv ska uppnå högst avkastning. Garanti och trygghet är de enskilt viktigaste faktorerna, självfallet gärna i kombination med god avkastning - men rangordningen kvarstår. För de som söker högre risk för hela eller delar av sin pensionsportfölj nyttjas istället aktier och fonder, säger Helena Palmgren.

Branschprofilen Frida Bratt från Nordnet är inne på att öka medvetenheten om pensionsspararnas situation.

– Jag är förvånad över att räntenivåns effekt på våra framtida pensioner inte diskuteras mer i bredare sammanhang. Det är en livlig diskussion i branschen, men inte utanför den. Dagens pensionärer har starka intresseorganisationer, men framtidens pensionärer har det inte. Och det är ju de som går i pension i framtiden som drabbas, säger Frida Bratt.

Hon menar att förväntningarna på avkastningen behöver tas ner, vilket på ett sätt redan har gjorts genom de aktuella produkterna.

– Jag för min del jobbar för att öka medvetenheten om att ett lågt risktagande under hela pensionsspartiden tyvärr riskerar att ge en låg pension. Jag tycker helt enkelt att det bästa för en 30-åring är att välja fondförsäkring med exponering mot aktiemarknaden, säger Frida Bratt.

Platsannonser

Logga in