Från tingsrätten när domslutet tillkännagavs. Foto: Per Agerman
Ekobrott

Friande dom i Allramålet

Tingsrätten friar samtliga inblandade i Allrahärvan. 

Uppdaterad 2020-01-31
Publicerad 2020-01-31

Den mycket uppmärksammade Allrahärvan fick sin dom idag klockan 11. Samtliga åtal ogillas och tingsrätten avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd, vilket framgår av tingsrättens pressmeddelande. 

Åklagaren hade yrkat om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot.

Åtalen har i stort byggt på att Allra – tidigare Svensk Fondservice AB – köpt värdepapper för pensionsmedel till ett för högt pris. Åklagarsidan har hävdat mutbrott, genom att överpriset åtminstone delvis har använts så att två av bolagets ägare kunnat tillgodogöra sig 101 530 000 kronor. Åklagaren anser att ägarna sålt aktier i Supero AB, som ägde större delen av Svensk Fondservice AB, till överpris.

Värdepapperna köptes för 60 miljoner dollar.  Eftewr sju månader såldes de för omkring 76,5 miljoner dollar. Det handlade om så kallade köpwarranter. Dessa var särskilt konstruerade för affären. I inköpspriset ingick ett arvode på drygt 23,5 miljoner dollar för att konstruera värdepapperna. 

Huvudfrågan har handlat om arvodet var för högt. Men enligt tingsrätten är det inte bevisat att det var det, i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. Därför säger rätten att åtalen inte är styrkta i de delar som avser trolöshet mot huvudman och medhjälp till det brottet.

Dessutom anser tingsrätten att det inte är visat att köparen av aktierna i Supero AB medvetet har betalat ett för högt pris. Därför ogillas också åtalen som rör mutbrottslighet. Dessutom ogillas den del av åtalet mot en av de tilltalade som avser häleribrottslighet.

Slutligen anser tingsrätten att bokföringen varit korrekt i de delar tingsrätten haft anledning att pröva och avfärdar därför påstående om bokföringsbrott.

Rättens ledamöter är överens.

Platsannonser

Logga in