Finans

Fortsatt stark resultatutveckling för Ratos

Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 2 procent, varav 9 procent organiskt, och uppgick till 7 227 miljoner kronor (7 103)

Publicerad 2020-07-17

EBITA för Ratos affärsområden uppgick till 1 047 miljoner kronor (703)

Rörelsens kassaflöde för Ratos affärsområden uppgick till 1 236 miljoner kronor  (1 075)

Rörelseresultatet för Ratoskoncernen uppgick till 1 077 miljoner kronor (674)

Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 245 miljoner kronor

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kronor (1,28)

Platsannonser

Logga in