Claes Carlson Foto: Futur Pension
Claes Carlson Foto: Futur Pension
Pension

"Första dagen i mitt nya liv"

Efter två och halvt år av arbete har Danica Pension blivit Futur Pension. I går var första dagen på det nya kontoret.

Uppdaterad 2020-02-11
Publicerad 2020-02-11

Futur Pension, tidigare Danica Pension, slog igår  upp dörrarna för sina medarbetare på det nya kontoret på Linnégatan i Stockholm. Efter två och ett halvt år är processen att bli ett oberoende försäkringsbolag klart. 

– Det känns som första dagen i mitt nya liv. I helgen flyttade vi all data från vårt tidigare IT-system till det vårt nya och idag får våra medarbetare nya telefoner, mejladresser och mycket mer. Det känns skönt att vi äntligen rott detta i land, säger Claes Carlson, vd Futur Pension. 

Futur Pension ägs av riskkapitalbolagen Acathia Capital och Polaris som tog över ägandet efter Danske Bank i december 2018. Claes Carlson uppger att ägarna är ”lyhörda” över Futur Pensions verksamhet och inte detaljstyr verksamheten. 

– Sedan Polaris och Acathia Capital kommit in som ägare har det blivit ett större fokus på vårt oberoende. I och med att vi inte längre har en stor bank som ägare har beslutsprocesserna blivit tydligare och snabbare. Vi fattar alla beslut om organisationen här på plats, säger Claes Carlson. 

De främsta fördelarna med den nya strukturen är att Futur Pension idag tydligare kan styra över verksamheten själv. Att bolaget inte behöver anpassa sin digitala infrastruktur efter de regulatoriska krav som gäller inom bankverksamhet är också något som förenklar bolagets affär.

– Det är ett helt annat regelverk för bank än för ett försäkringsbolag. Vi som byggt upp vårt eget IT-system kan nu lättare automatisera och effektivisera våra processer utan att ta hänsyn till ett helt annat regelverk också. Nu kan vi tydligare utveckla vår roll som oberoende försäkrings- och pensionsbolag jämfört med tidigare då vi påverkades av att vi var en del av bankverksamheten. 

Claes Carlson uppger att det bolaget framöver kommer växa sin affär inom förmedlarmarknaden. Att ha låga driftskostnader kommer också att vara ett fokusområde. 

– Vi ska ha så låga kostnader som möjligt. Vi vill automatisera så mycket som möjligt och göra det tydligt för våra kunder om våra låga kostnader för distribution. Vi uppdaterar systemet varje dag och ser att det framförallt är här, och inte inom rådgivning, som de stora kostnadsbesparingarna kan ske.

Bolaget har cirka 75 anställda och har en sammanlagd förvaltning på 110 miljarder kronor. Bolaget omsätter 18,7 miljarder kronor och har 180 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Marknadsandelen, sett till totalt inbetalda premier, uppgår till 6,4 procent (Q3, 2019.)

Platsannonser