Idar Kreutzer har författat rapporten med sammanlagt 16 förslag på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Riskkapital

Förslag om nordiska skatteregler för riskkapital

Helheten är större än summan av delarna. Det konstateras i en färsk rapport om hur Norden kan locka mer kapital till tillväxtbolag. Gemensamma regler för personaloptioner är ett av flera förslag. 

Uppdaterad 2018-10-31
Publicerad 2018-10-31

Rapporten med 16 förslag på hur Norden kan bli attraktivare för investeringar i uppstarts- och tillväxtföretag är beställd av Nordiska ministerrådet och lades fram på tisdagen, vid det pågående sessionsmötet i Oslo.

Idar Kreutzer, administrativ direktör för Finans Norge, har skrivit rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

– För internationellt riskkapital är varje enskilt nordiskt land litet. Tillsammans är vi en av de mest attraktiva regionerna i världen. Låt oss därför skapa den regionen också för riskkapital, säger Idar Kreutzer i ett pressmeddelande.

I arbetet med rapporten har han intervjuat ett 60-tal intressenter i branschen. Utifrån detta identifieras särskilt två problemområden:

  • Att uppstartsföretag har svårt att få finansiering i tillväxtfasen
  • Att vissa branscher har svårare att att attrahera finansiärer. Dessa är: healthtech, cleantech och biotech.

Ett av de viktigare förslagen i rapporten är gemensamma nordiska skatteregler för riskkapital. Bland annat föreslås en gemensam beskattningsmodell av optioner till anställda i nystartade företag.

– Vi rekommenderar en kraftig förenkling och en samordning av optionsbeskattningen i de nordiska länderna, jag tror att det är en väldigt viktig åtgärd, säger Idar Kreutzer till TT.

Rapporten innehåller också förslag som tar sikte på det institutionella kapitalet. Bland annat en nordisk modell för så kallade fond i fond-strukturer, som kan tillämpas i alla fem länderna och underlätta för institutionella investerare att satsa på startups genom mindre fonder. 

Någon nordisk investeringsfond förordas emellertid inte av Idar Kreutzer.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström är för närvarande ordförande för de nordiska ministrarna.

– Det är av yttersta vikt att våra företag i uppstarts- och tillväxtsektorn får tillgång till finansiering. Det handlar ofta om högteknologiska och innovativa företag, där många spelar en viktig roll i vår ambition att skapa fler jobb och en mer hållbar framtid. Nu är det upp till oss politiker att arbeta vidare med förslagen i rapporten säger hon. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in