Lena Apler lämnar över ett starkt Collector till nya vd:n Martin Nossman den 1 augusti.
Bank

Företagssegmentet driver tillväxten i Collector

Företagssegmentet är totalt sett mer lönsamt än retail-segmentet hos Collector. Men den digitala banken ska nu satsa på att knyta privatkunderna närmare till sig.

Uppdaterad 2018-07-19
Publicerad 2018-07-19

Det var en nöjd Lena Apler som presenterade första halvåret 2018. Tillväxten har ökat med 17 procent och resultatet stärkts med 7 procent. 

– Det är ett mycket glädjande resultat. Alla inkomstslag ökar och vi har en bra ingång i andra halvåret, säger Lena Apler på telefonkonferensen i samband med halvårsresultatet. 

Collectors två ben, retail och företag, är nu i princip jämnstora, med 51 respektive 49 procent av den totala kreditportföljen på cirka 21,5 miljarder kronor. 

Räntemarginalen är högre på privatlånen, men lönsamhetsmässigt leder ändå företagssegmentet, berättar Lena Apler. 

– Det är bra tillväxt med både högre volym hos befintliga kunder och god tillströmning av nya kunder, säger hon.

Lena Apler ser en potential i SME-segmentet där traditionella banker “tycks ha minskad aptit”, som hon skriver i vd-ordet till Q2-rapporten. 

Vidare går fastighetskrediterna, som står för 30 procent av den totala kreditportföljen, bra. Urvalet av aktörer ger liten risk samtidigt som omsättningen är hög på grund av många kortfristiga krediet, menar Lena Apler. 

KI-talet är på väg åt rätt håll och Lena Apler jämför sig gärna med Nordea på den punkten – de två sinsemellan olika bankerna har följts åt – och slår fast att målet är att komma under 0,4

– Det är lätt att dra på sig för mycket kostnader, säger Lena Apler och berättar att alla leverantörsavtal är under omförhandling. 

Den digitala banken har också “anställt lite för många”, vilket nu åtgärdas liksom att man tar bort en del it-stöd som i stället kommer att köpas in vid behov. 

– Vi är inte dumsnåla, vi har inte tagit bort några fruktkorgar och dummat oss. Allt som genererar intäkter behåller vi och jag kan konstatera samtidigt som vi har gett en del beska besked har vi en fantastisk organisation som jobbar på med full energi. 

Lena Apler ser ljust på framtiden. 

– Man kan vrida på många små rattar och få stor effekt oerhört snabbt säger hon.

En av de större rattarna är lanseringen av digitala bolån. Den smögs igång i juni och ska laseras i större skala under september. 

– Syftet med digitala bolå är att knyta kunderna till oss och skapa längre kundrelationer. Genom att vi får direktkontakt med kunden kommer vi även att kunna sälja andra tjänster.

Än så länge fungerar digitala bolån enbart för bostadsrätter och Collector riktar sig till låntagare i storstadsområden och kommer även att nischa sig mot unga förstagångsköpare som har svårt att få lån i storbankerna. 

– Det är viktigt för oss som digital bank att skapa kundrelationer och där kan vi bli väldigt mycket bättre, säger Lena Apler.

Även på företagssidan pågår digitaliseringsprojekt och går framåt i snabb takt, enligt Lena Apler.

– Vi har bara börjat! Men marknaden är väldigt mycket mer mottaglig nu, säger hon.

Den 1 augusti tillträder Martin Nossman som vd för Collector.
 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in