Juridik

Före detta Nordea-chef kallas in som expert i Allra-målet

Pensionsmyndigheten stärker expertteamet inför hovrättsförhandlingen. Före detta Nordea-chefen Henrik Käll kallas in som expertvittne.

Uppdaterad 2020-03-28
Publicerad 2020-03-27

Efter tolv år lämnade Henrik Käll Nordea Markets i början av året. Han har arbetat i flera positioner i banken under årens lopp och hade senast titeln Global head of markets sales & distribution.

I den kommande hovrättsförhandlingen i Allra-målet kommer Henrik Käll att bli Pensionsmyndighetens nya expertvittne. I den friande tingsrättsdomen lade domstolen mer vikt vid försvarets expertbevisning och det vill myndigheten nu åtgärda.

Pensionsmyndigheten skriver i en inlaga till rätten att statens expertvittnen är eniga om att Allra-fonderna gjort placeringar till överpris och att Allras eget expertvittne inte alls har samma erfarenhet.

"Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Pensionsmyndigheten nu har åberopat tre sakkunniga vittnen med mycket omfattande erfarenhet och kompetens inom det nu aktuella området", skriver Pensionsmyndigheten.

I ett utlåtande daterat i februari svarar Henrik Käll på ett antal frågor som Pensionsmyndigheten formulerat. Avsikten är att ge en motbild till Allras hållning att mellanhanden Oak Capital fick ett marknadsmässigt arvode för ett omfattande arbete med en komplex investering och som i slutländan gav en vinst till fonderna.

Men Henrik Käll hävdar i sitt utlåtande att Allra-fonderna köpt en tämligen standardiserad produkt som flera internationella investmentbanker erbjöd. "Det förefaller ... helt orimligt att Oak arbetat med struktureringen i fem månader", skriver Käll.

Han sågar också Oaks arvode på 23,6 miljoner dollar:

"Det förefaller mycket underligt med ett sådant arvode för den i det här fallet utförda tjänsten. Denna typ av produkt dvs. en option med volcap/target på en underliggade såsom en fond, har funnits länge i marknaden och erbjudits från investmentbankerna till kunder i Norden i åratal, både före och efter den aktuella affären."

Enligt expertutlåtandet hade Allra-fonderna kunnat köpa in de aktuella warranterna till priset 4,85 procent och inte de 8 procent som de faktiskt betalade. Enligt Henrik Käll hade fonderna inte behövt betala några större summor för att få hjälp med att ordna en affär.

"Här skulle flertalet emittenter ha erbjudit relativt omfattande service till en mycket liten kostnad", skriver Käll och tillägger:

"Som poängterats skulle priset inte avvikit från det/de priser om 4,85% som man i det aktuella fallet erhållit från BAML och Natixis."

Enligt utlåtandet skulle en mellanhand normalt bara kunna ta ut några hundradels procent av nominellt belopp.

Alexander Ernstberger och Allra Pension har ännu inte lämnat in några svar till Svea hovrätt. De åtalade i form av tidigare Oak-chefen Olle Markusson och förvaltningschefen Johan Bergsgård har dock svarat via sina ombud. I båda fallen begär de att tingsrättens friande dom ska stå fast.

Försvaret har hittills inte kommenterat det nya expertutlåtandet i detalj men Olle Markussons advokat Ulf Stigare skriver så här om den centrala frågan om Oaks arvode:

"Oak har i tiden före i målet aktuell transaktion informerat fondbolaget om sin prissättning avseende i målet aktuellt finansiellt instrument. Konungariket Sverige har marknadsekonomi och fondbolaget hade därför att välja att acceptera erbjudet pris eller att förkasta detta. Gustavia har valt att acceptera erbjudet pris. I anledning härav är Markusson ej skadeståndsskyldig."

Det är ännu ej bestämt när en hovrättsförhandling kan hållas.

 

 

 

Platsannonser

Logga in