Nordea Coronapandemin
Johan Trocmé, chef för tematisk analys på Nordea. Foto: Youtube
Konjunktur

"Förändringarna som pandemin börjat driva kan bli permanenta"

Företagen bör räkna med ett nytt normalt läge, enligt Johan Trocmé, chef för tematisk analys på Nordea.

Publicerad 2020-09-17

Räkna inte med snabb återhämtning efter coronapandemin utan ta istället fram en plan B, är råden Johan Trocmé, chef för tematisk analys på Nordea, ger till företag i senaste upplagan av Nordea-serien ”Nordea on your mind”. Trocmé räknar nämligen med att coronapandemin leder till ett mycket kraftigare BNP-fall jämfört med den världsekonomin fick uppleva under finanskrisen 2009, säger han till Realtid.

– Tyvärr är konsekvenserna av coronapandemin väldigt allvarliga och den smäll som ekonomin nu fått är värre än under finanskrisen 2009. Under finanskrisen 2009 minskade den globala BNP med 1,7 procent, vilket var en mycket drastisk negativ tillväxt. Vi räknar i år med ett BNP-fall om 3,5 procent globalt.

Nordeas genomgång av världens 1 800 största börsnoterade bolag visar en minskning av företags omsättning med cirka 20 procent under senaste kvartalet, jämfört med samma kvartal 2019.

– Skälet till att vi ser den stora nedgången av efterfrågan är de så kallade lockdowns som vi har sett i USA, Europa och Kina. Istället för att vi har en lågkonjunktur där man konsumerar mer försiktigt har konsumenterna inte kunnat konsumera alls som de hade tänkt. Utvecklingen är mycket mer dramatiskt än den utveckling vi såg under finanskrisen, säger Johan Trocmé.

Det som krävs för att vi ska kunna återgå till ett normalt läge, om vi nu kan göra det, handlar främst om att konsumenterna inte längre ska känna sig oroliga. Men det kan dröja två år innan pandemin är över, enligt Världshälsoorganisationen , WHO.

– I praktiken kommer vi att behöva ett effektivt vaccin för att fler ska känna att de inte behöver låta bli att gå ut och konsumera. Vi tror att ett vaccin ska kunna godkännas inom tre till sex månader. Men man måste också vara medveten om att det krävs fungerande lagring och distribution för ett vaccin men att två tredjedelar av världens befolkning idag saknar lösning för kyld transport den sista kilometern. Även om vissa länder ser viss ljusning i smittspridningen så ska man nog vara försiktiga med att dra några drastiska slutsatser om hur bra eller dåligt varje lands coronastrategi har fungerat. Vi har inte facit ännu.

Företagen bör därför räkna med ett nytt normalt läge snarare än en återgång till ett tidigare normalt läge. Inte nog med att vissa sektorer bromsat in sin aktivitet på grund av minskad konsumtion, kan konsekvenserna för vissa industrier blir långvariga och leda till permanenta förändringar.

– Att få igång tillverkningen, distributionen och de faktiska vaccinationerna kommer att ta tid. Företagen bör inte ta för givet att världen och ekonomin återgår till det normala under 2021 utan det kommer att ta tid. Därför behöver företag en finansiell ”plan B”. Förändringarna som pandemin börjat driva kan bli permanenta, exempelvis inom resebranschen, handeln, underhållning, och även supply chain, säger han. Ju längre konsumenter får testa på nya sätt att konsumera, desto lägre är sannolikheten att de återgår till tidigare sätt att konsumera.

Denna trend gäller även företag och i synnerhet deras logistikkedja.

–  Inom supply chain, kan man ställa sig frågan om företag kommer att köpa sina material från samma leverantörer om fem år.  Chocken de har fått innebär att företagen kommer att ändra i sin försörjningskedja för att ha en bättre leveranssäkerhet, säger Johan Trocmé.

I en orelaterad konjunkturrapport räknar industriorganisationen Teknikföretagen med att tillväxten i världsekonomin minskar med drygt 5 procent i år och växer med 5 procent nästa år, medan organisation räknar med att global industriproduktion minskar med 6,5 procent i år och ökar med 7,5 procent 2021. Motsvarande siffror för industriproduktionen i Sverige är 10 procent i år, respektive 8 procent nästa år. 

Platsannonser

Logga in