Ylva Wessen, vd och koncernchef, Folksamgruppen
Ylva Wessen, vd och koncernchef, Folksamgruppen. Foto: Folksam
Försäkring

Folksam: "Vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp"

Samtidigt som Folksam redovisar rekordnivåer på såväl solvensgrad i Folksam Liv och konsolideringsgrad i Folksam Sak förklarar bolaget hur man resonerat kring investeringar i grön omställning.

Uppdaterad 2021-07-29
Publicerad 2021-07-29

Under andra kvartalet har Folksam Livs solvensgrad och Folksam Saks konsolideringskapital nått rekordnivåer, på 185 procent respektive 185 procent. Totalavkastningen under första halvåret har varit god och uppgick i Folksam Liv till 6,5 procent, Folksam Sak till 3,0 procent och KPA Pension till 7,2 procent. Det framgår av Folksams delårsrapport för andra kvartalet 2021. Den totala premievolymen ökar med 3 procent under perioden. 

Folksam förklarar samtidigt hur bolaget tänkt kring grön omställning i samband med det ökade ägandet i stålföretaget SSAB under andra kvartalet. SSAB är nämligen idag en av Nordens största utsläppare.

– Vår övertygelse är att vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp, snarare än att exkludera dem. Trots att investeringen i SSAB ökar Folksams koldioxidavtryck med 5 procent står vårt mål om att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent till 2025 fast, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen, i en presskommentar.

Folksam ökade under andra kvartalet ägandet i SSAB till 5,2 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet. 

Folksams nyckeltal första halvåret 2021 (första halvåret 2020)

  • Total premievolym: 36 470 (35 402) miljoner kronor
  • Förvaltat kapital: 524 739 (461 561) miljoner kronor
  • Totalavkastning i Folksam Liv: 6,5 (-0,4) procent, KPA Pensionsförsäkring: 7,2 (-0,6) procent och Folksam Sak: 3,0 (-0,2).
  • Solvensgraden i Folksam Liv: 185 procent.
  • Konsolideringsgraden i Folksam Sak: 185 procent.

Platsannonser

Logga in