Morgonsvepet

Finansprofiler räddar krisande Oscar Properties

Kända finansprofiler räddar krisande Oscar Properties, Commerzbank justerar ned vinstprognos och professor varnar riksbankschefen: ”Höj inte räntan”. Det är några av rubrikerna i torsdagens nyhetssvep.

Uppdaterad 2019-11-07
Publicerad 2019-11-07

Kända finansprofiler räddar krisande Oscar Properties
Mats Gabrielsson, Erik Paulssons Backahill och Knut Pousettes Kvalitena har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor i Oscar Properties. Bostadsutvecklarens grundare och tillika vd Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate AB har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor.
I ett pressmeddelande framgår det att om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk för bolagets fortsatta verksamhet.
Oscar Engelbert har dessutom åtagit sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020.
Företrädesemissionen ger stamaktieägare företrädesrätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie.
Av dessa åtaganden avses betalning för stamaktier motsvarande totalt 20 miljoner erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget.
Villkoren i utbyteserbjudandet som aviserades under onsdagskvällen är att Oscar Properties erbjuder 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.
Det framgår även att bolaget har per idag likvida medel om knappt 45 miljoner kronor och ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 miljoner kronor. De kommande tolv månaderna uppgår Oscar Properties uppskattade rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna leverantörsskulder, till drygt 1 660 miljoner kronor (varav knappt 600 miljoner kronor avser tillträde till projektet Gasklockan där bolaget emellertid avser att finansiera det försenade tillträdet genom en extern medfinansiering). 
Bolaget planerar att ta in ytterligare 900 miljoner kronor genom dels företrädesemissionen om cirka 249 miljoner kronor, dels genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd, ersättning från samarbetspartners för projektledning och avyttring av tolv osålda bostadsrätter.

Commerzbank justerar ned vinstprognos
Tyska Commerzbank justerar ned prognosen för helårets vinst och hänvisar till en turbulent makroekonomisk miljö med handelskonflikter och räntesänkning från Europeiska centralbanken ECB i september som satt ytterligare press på bankens marginaler, enligt ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.
Tidigare förväntade sig banken att nå målet om en ”något högre” vinst jämfört med föregående år. Nu förväntasistället att 2019 ska sluta i en lägre vinst än föregående år. Commerzbank spår dock fortsatt att kärnprimärkapitalrelation (”Tier 1 ratio”) kommer vara ”minst 12,75 procent” mot slutet av året.

Professor varnar riksbankschefen: ”Höj inte räntan”
Professor Lars E O Svensson, tidigare vice riksbankschef, skickar en rak uppmaning till sina forna kollegor att inte höja räntan som planerat till 0 procent i december, enligt SvD Näringsliv.
Han menar att detta inte skulle vara bra och skälet är att svensk inflationen fortsatt ligger tydligt under Riksbankens mål på 2 procent. Och enligt Riksbankens prognoser kommer inflationen fortsatt ligga under målet de närmsta åren.
– Har man legat under inflationsmålet ska man inte bara komma tillbaka till inflationsmålet utan man borde vänta tills inflation har stigit till tydligt och varaktigt över 2 procent. Annars kan inflationen och inflationsförväntningarna falla tillbaka under målet och det blir svårare att nå målet, säger Svensson.

Lindahl rådgivare vid miljardaffär
Lindahl har agerat rådgivare när Gyros Protein Technologies säljs till Amerikanska Mesa Laboratories för 1,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
Gyros Protein Technologies är baserat i Uppsala och tillverkar högteknologisk labbutrustning för analys av proteiner i stor skala. Bolaget har tillsammans med ett 40-tal andra bolag ingått i Sjätte AP-fondens portfölj och har ägts tillsammans med Ampersand Capital Partners och några ytterligare personer.
Lindahl har agerat rådgivare åt säljarna vid affären och teamet har i huvudsak bestått av Michael Edquist (ansvarig delägare), Erik Husdal, Disa Almqvist, Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs.

Årets vd utsedd
Igår kväll utsågs mottagarna av utmärkelsen Årets vd under en stor gala på Hotel At Six i Stockholm. I kategorin stora företag är Johan Skoglund, JM AB Årets vd. Mottagare i kategorin Mellanstora företag är Annica Ånäs, Atrium Ljungberg AB och i kategorin små företag gick utmärkelsen till Pernilla Ramslöv, NOX Consulting AB. Årets Unga vd, som inte får vara äldre än 30 år, gick till Petter Bengtsson, Zynka Group.
– Våra fyra pristagare har visat att ledarskap, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och är nyckeln till framgång, säger Per Winblad, ordförande i juryn och chefredaktör på ledarskapssajten Motivation.se. 

Bonava köper mark i Düsseldorf
Bonava förvärvar mark i Düsseldorf, Tyskland. Bonava planerar att bygga fler än 450 lägenheter. De första bostäderna beräknas resultatavräknas och överlämnas till kund under det andra kvartalet 2022.
– Tyskland är vår största marknad och förvärvet i Düsseldorf är i linje med vår strategi att växa ytterligare på den tyska marknaden. Vi ser en stor efterfrågan på prisvärda boenden i områden där människor kan trivas, något som är i linje med vårt erbjudande, säger Joachim Hallengren, VD och koncernchef, Bonava.
Bonava beräknas överta fastigheten under det första kvartalet 2020.
I våras utsågs Bonava till Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare för sjunde året i rad enligt marknadsundersökningsföretaget Bulwiengesa.  

Wework bekräftar uppsägningar i Europa
Financial Times skrev nyligen att Wework planerar att säga upp runt 4.000 anställda av 14.000 anställda, vilket motsvarar 30 procent av arbetsstyrkan. Riktigt den nivån blir det inte, enligt Breakit som har talat med bolagets presstalesperson Philine von Hardenberg. Vad som står klart är däremot att anställda i Europa kommer att drabbas. 
– Folk kommer att få sparken men jag kan inte uttala mig om hur många eller exakt vilka team det handlar om, säger bolagets presstalesperson Philine von Hardenberg till Breakit.
Enligt Breakit avslöjar hon däremot att bolagets så kallade community teams alltså de som jobbar med själva kontorshotell-delen inte kommer att drabbas. Däremot kan säljare, ingenjörer eller designers komma att bli av med jobbet.
– Har man kontor på exempelvis Wework i Stockholm kommer man inte att märka av förändringen särskilt mycket, säger Philine von Hardenberg.

SBB köper 23 förskolor och skolor i Stockholms stad
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat 23 förskolor och skolor i Stockholms stad med privata hyresgäster. Säljare är kommunala skolfastighetsbolaget SISAB.
– Vi är mycket nöjda med affären eftersom det innebär att fastigheterna och hyresavtalen flyttas över till en seriös köpare. Det är en trygghet för personal, föräldrar och barn i berörda verksamheter,säger Peter Jönsson, ordförande för SISAB.
SBB kliver in och erbjuder befintliga hyresgäster oförändrade villkor och 10-årskontrakt.
Fastigheterna är belägna i bostadsområden i väster- och söderort. Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till ca 17 700 kvm och har hyresintäkter om drygt 25 miljoner kronor.
Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Största hyresgästen är Pysslingen förskolor och skolor AB.
Fastigheternas värde uppgår till 421,5 miljoner kronor.
Tillträde sker under första kvartalet 2020.

Platsannonser